Test: Kemins grunder (test på hela block 1)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?

2. 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?

3. 
Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?

4. 
Vilken partikel i atomen väger minst?

5. 
Vad kännetecknar alfastrålning?

6. 
Vad visar bilden?

7. 
Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?

8. 
Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?

9. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?

10. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


11. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

12. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

13. 
Vad betyder farosymbolen?

14. 
Vad är felaktigt angående joniserande strålning?

15. 
Vad stämmer inte angående valenselektroner?

16. 
Vad av följande får man göra i en labbsal?

17. 
Vad betyder farosymbolen?

18. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 24000 år?

19. 
Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:

20. 
Vad visar bilden?

21. 
Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?

22. 
Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?

23. 
Vad visar bilden?

24. 
Vad av följande är ett rent ämne?

25. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


26. 
Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?

27. 
Kalium reagerar med klorgas under bildning av kaliumklorid (KCl). Vilken reaktionsformel är den korrekta?

28. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

29. 
Vad visar bilden?

30. 
Vad av följande beskriver en heterogen blandning?

31. 
Vad menas med valenselektroner?

32. 
En atom av isotopen Cs-136 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

33. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?

34. 
Vilken partikel ingår inte i en atomkärna?

35. 
Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

36. 
Vad menas med entalpi?

37. 
Hur kan du förebygga ögonskador?

38. 
Hur många neutroner har följande isotop av uran?

39. 
En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?

40. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

41. 
Polonium-218 är en radioaktiv isotop. Den genomgår först ett alfasönderfall följt av två betasönderfall i rad. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

42. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

43. 
Tre av nedanstående alternativ är partiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?

44. 
Följande reaktion är obalanserad. Vilket av alternativen visar den korrekta balanserade formeln?

45. 
Vilken partikel har en negativ laddning?

46. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 150 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 36000 år?

47. 
Vad innebär en endoterm reaktion?

48. 
Vad av följande beskriver en homogen blandning?

49. 
Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?

50. 
Vad av följande är ett rent ämne?

51. 
Varje skal innehåller "underskal" som kallas för?

52. 
En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?

53. 
Vad kännetecknar betastrålning?

54. 
Vad av följande är ett rent ämne?

55. 
Vilka partiklar är alltid samma till antalet i samma atom?

56. 
Vad betyder farosymbolen?

57. 
Vad visar bilden?

58. 
Vilken partikel har en positiv laddning?

59. 
Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

60. 
Vad visar bilden?

61. 
Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?

62. 
Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?

63. 
Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?