Test: Kemins grunder (test på hela block 1)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad av följande beskriver en homogen blandning?

2. 
Vad är felaktigt angående joniserande strålning?

3. 
Vad betyder farosymbolen?

4. 
Vilken partikel ingår inte i en atomkärna?

5. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

6. 
En atom av isotopen Cs-136 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

7. 
Vilken partikel i atomen väger minst?

8. 
Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:

9. 
Vilken partikel har en positiv laddning?

10. 
Polonium-218 är en radioaktiv isotop. Den genomgår först ett alfasönderfall följt av två betasönderfall i rad. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

11. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?

12. 
Vad visar bilden?

13. 
Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?

14. 
Vilka partiklar är alltid samma till antalet i samma atom?

15. 
En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?

16. 
Vad visar bilden?

17. 
Vad betyder farosymbolen?

18. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?

19. 
Varje skal innehåller "underskal" som kallas för?

20. 
Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?

21. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

22. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

23. 
Vad menas med valenselektroner?

24. 
Vad menas med entalpi?

25. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 24000 år?

26. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


27. 
Vad av följande får man göra i en labbsal?

28. 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?

29. 
Vad av följande är ett rent ämne?

30. 
Vad stämmer inte angående valenselektroner?

31. 
Tre av nedanstående alternativ är partiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?

32. 
Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?

33. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


34. 
Vad av följande är ett rent ämne?

35. 
Vad kännetecknar betastrålning?

36. 
Kalium reagerar med klorgas under bildning av kaliumklorid (KCl). Vilken reaktionsformel är den korrekta?

37. 
Vad innebär en endoterm reaktion?

38. 
Vad kännetecknar alfastrålning?

39. 
Vad betyder farosymbolen?

40. 
Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?

41. 
Vad av följande är ett rent ämne?

42. 
Vilken partikel har en negativ laddning?

43. 
Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?

44. 
Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?

45. 
Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?

46. 
Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?

47. 
Vad visar bilden?

48. 
Vad visar bilden?

49. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

50. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

51. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 150 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 36000 år?

52. 
Vad visar bilden?

53. 
Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?

54. 
Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

55. 
Vad av följande beskriver en heterogen blandning?

56. 
En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?

57. 
Hur många neutroner har följande isotop av uran?

58. 
Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?

59. 
Vad visar bilden?

60. 
Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

61. 
Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?

62. 
Följande reaktion är obalanserad. Vilket av alternativen visar den korrekta balanserade formeln?

63. 
Hur kan du förebygga ögonskador?