Test: Kemins grunder (test på hela block 1)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är felaktigt angående joniserande strålning?

2. 
Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?

3. 
Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?

4. 
Vad stämmer inte angående valenselektroner?

5. 
En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?

6. 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?

7. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

8. 
Vad betyder farosymbolen?

9. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

10. 
Vad av följande får man göra i en labbsal?

11. 
Kalium reagerar med klorgas under bildning av kaliumklorid (KCl). Vilken reaktionsformel är den korrekta?

12. 
Vilken partikel har en negativ laddning?

13. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 24000 år?

14. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

15. 
Vad kännetecknar alfastrålning?

16. 
Vilka partiklar är alltid samma till antalet i samma atom?

17. 
Vad av följande beskriver en homogen blandning?

18. 
Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?

19. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?

20. 
Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:

21. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

22. 
Tre av nedanstående alternativ är partiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?

23. 
Hur många neutroner har följande isotop av uran?

24. 
Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?

25. 
Vad visar bilden?

26. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


27. 
Vad menas med entalpi?

28. 
En atom av isotopen Cs-136 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

29. 
Vad betyder farosymbolen?

30. 
Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?

31. 
Vad visar bilden?

32. 
Vad menas med valenselektroner?

33. 
Vad visar bilden?

34. 
Vad visar bilden?

35. 
Vad av följande är ett rent ämne?

36. 
Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?

37. 
Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

38. 
Vad kännetecknar betastrålning?

39. 
Vad betyder farosymbolen?

40. 
Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?

41. 
Vad av följande är ett rent ämne?

42. 
Vad av följande är ett rent ämne?

43. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 150 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 36000 år?

44. 
Vilken partikel ingår inte i en atomkärna?

45. 
En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?

46. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


47. 
Polonium-218 är en radioaktiv isotop. Den genomgår först ett alfasönderfall följt av två betasönderfall i rad. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

48. 
Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?

49. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?

50. 
Hur kan du förebygga ögonskador?

51. 
Vad visar bilden?

52. 
Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?

53. 
Vad innebär en endoterm reaktion?

54. 
Vad visar bilden?

55. 
Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?

56. 
Vad av följande beskriver en heterogen blandning?

57. 
Vilken partikel har en positiv laddning?

58. 
Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?

59. 
Följande reaktion är obalanserad. Vilket av alternativen visar den korrekta balanserade formeln?

60. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

61. 
Varje skal innehåller "underskal" som kallas för?

62. 
Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

63. 
Vilken partikel i atomen väger minst?