Test: Kromatografiska metoder – HPLC och TLC

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad visar x-axeln?

2. 
Vid en tunnskiktskromatografi användes en polär stationär fas (polär TLC-platta) och en opolär mobil fas. Ett prov med fyra olika ämnen analyserades och resultatet blev enligt nedanstående bild. Beräkna Rf-värdet för det minst polära ämnet i provet.

3. 
Vad innebär ”normal-fas-kromatografi” vid HPLC?

4. 
Vad visar y-axeln?

5. 
Vad ingår inte i en HPLC-maskin?

6. 
Vilken av nedanstående föreningar får längst retentionstid om omvänd-fas-kromatografi används?

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
Vilken av nedanstående föreningar tar sig fram till detektorn långsammast (längst retentionstid) om normal-fas-kromatografi används?

12. 
Bilden visar resultatet efter en HPLC-analys. Vad kallas det som bilden visar?

13. 
Vilken av nedanstående föreningar får kortast retentionstid om omvänd-fas-kromatografi används?

14. 

15. 
Vid en tunnskiktskromatografi användes en polär stationär fas (polär TLC-platta) och en opolär mobil fas. Ett prov med fyra olika ämnen analyserades och resultatet blev enligt nedanstående bild. Beräkna Rf-värdet för det mest polära ämnet i provet.

16. 
Vilken av nedanstående föreningar tar sig fram till detektorn långsammast (längst retentionstid) om normal-fas-kromatografi används?

17. 

18. 
Vilka 3 saker är gemensamt för både pappers- och tunnskiktskromatografi (TLC)?

19. 
Vilken är den största fördelen med pappers- och tunnskiktskromatografi (TLC) jämfört med HPLC eller GC?

20. 
Vilken av nedanstående föreningar tar sig fram till detektorn snabbast om normal-fas-kromatografi används?

21. 
Bilden visar resultatet av en HPLC-analys. Ungefär hur många ämnen finns i det prov som analyserades?

22. 
Vad innebär ”omvänd-fas-kromatografi” vid HPLC?