Test: Kromatografiska metoder – HPLC och TLC

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1.
2. Vid en tunnskiktskromatografi användes en polär stationär fas (polär TLC-platta) och en opolär mobil fas. Ett prov med fyra olika ämnen analyserades och resultatet blev enligt nedanstående bild. Beräkna Rf-värdet för det mest polära ämnet i provet.
3.
4. Vad innebär ”omvänd-fas-kromatografi” vid HPLC?
5.
6. Vad innebär ”normal-fas-kromatografi” vid HPLC?
7.
8.
9.
10. Vilken av nedanstående föreningar tar sig fram till detektorn snabbast om normal-fas-kromatografi används?
11. Vid en tunnskiktskromatografi användes en polär stationär fas (polär TLC-platta) och en opolär mobil fas. Ett prov med fyra olika ämnen analyserades och resultatet blev enligt nedanstående bild. Beräkna Rf-värdet för det minst polära ämnet i provet.