Test: Spektrofotometri

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilka av följande delar ingår i en spektrofotometer-apparat?
2. Den molära extinktionskoefficienten för ett ämne är 0,30 och kyvettens "längd" är 1 cm. Provet körs i en spektrofotometer och detektorn visar absorbansen 0,12. Vad är koncentrationen av ämnet? Använd dig av Lambert-Beers lag.
3. Vilken del ingår inte i en spektrofotometer-apparat?
4. Vad innehåller en monokromator?
5. Vad är syftet med att köra ett blankprov innan de riktiga mätningarna?
6. Vad menas med ett blankprov?
7. Vad heter "behållaren" som man placerar sin provlösning i?
8. Vad ingår inte i Lambert-Beers lag?
9. Den molära extinktionskoefficienten för ett ämne är 0,84 och kyvettens "längd" är 1 cm. Provet körs i en spektrofotometer och detektorn visar absorbansen 0,55. Vad är koncentrationen av ämnet? Använd dig av Lambert-Beers lag.
10. Den molära extinktionskoefficienten för ett ämne är 0,67 och kyvettens "längd" är 1 cm. Provet körs i en spektrofotometer och koncentrationen beräknas sedan till 1,2 mol/dm3. Vad var absorbansen av ämnet? Använd dig av Lambert-Beers lag.
11. Vad kan man ta reda på med hjälp av spektrofotometri?
12. Hur är formeln för Lambert-Beers lag?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *