Test: Spektrofotometri

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Hur är formeln för Lambert-Beers lag?

2. 
Vad ingår inte i Lambert-Beers lag?

3. 
Vad menas med ett blankprov?

4. 
Vad innehåller en monokromator?

5. 
Vad kan man ta reda på med hjälp av spektrofotometri?

6. 
Vilken del ingår inte i en spektrofotometer-apparat?

7. 
Den molära extinktionskoefficienten för ett ämne är 0,67 och kyvettens "längd" är 1 cm. Provet körs i en spektrofotometer och koncentrationen beräknas sedan till 1,2 mol/dm3. Vad var absorbansen av ämnet? Använd dig av Lambert-Beers lag.

8. 
Vad är syftet med att köra ett blankprov innan de riktiga mätningarna?

9. 
Den molära extinktionskoefficienten för ett ämne är 0,30 och kyvettens "längd" är 1 cm. Provet körs i en spektrofotometer och detektorn visar absorbansen 0,12. Vad är koncentrationen av ämnet? Använd dig av Lambert-Beers lag.

10. 
Vad heter "behållaren" som man placerar sin provlösning i?

11. 
Vilka av följande delar ingår i en spektrofotometer-apparat?

12. 
Den molära extinktionskoefficienten för ett ämne är 0,84 och kyvettens "längd" är 1 cm. Provet körs i en spektrofotometer och detektorn visar absorbansen 0,55. Vad är koncentrationen av ämnet? Använd dig av Lambert-Beers lag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *