Test: Spektrofotometri

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilka av följande delar ingår i en spektrofotometer-apparat?
2. Den molära extinktionskoefficienten för ett ämne är 0,84 och kyvettens "längd" är 1 cm. Provet körs i en spektrofotometer och detektorn visar absorbansen 0,55. Vad är koncentrationen av ämnet? Använd dig av Lambert-Beers lag.
3. Vad är syftet med att köra ett blankprov innan de riktiga mätningarna?
4. Vad innehåller en monokromator?
5. Hur är formeln för Lambert-Beers lag?
6. Vad heter "behållaren" som man placerar sin provlösning i?
7. Den molära extinktionskoefficienten för ett ämne är 0,67 och kyvettens "längd" är 1 cm. Provet körs i en spektrofotometer och koncentrationen beräknas sedan till 1,2 mol/dm3. Vad var absorbansen av ämnet? Använd dig av Lambert-Beers lag.
8. Vad kan man ta reda på med hjälp av spektrofotometri?
9. Den molära extinktionskoefficienten för ett ämne är 0,30 och kyvettens "längd" är 1 cm. Provet körs i en spektrofotometer och detektorn visar absorbansen 0,12. Vad är koncentrationen av ämnet? Använd dig av Lambert-Beers lag.
10. Vad ingår inte i Lambert-Beers lag?
11. Vad menas med ett blankprov?
12. Vilken del ingår inte i en spektrofotometer-apparat?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *