Test: Introduktion till kemiska bindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken av följande bindningar är starkast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

2. 
Vilken av följande bindningar är starkast?

3. 
Vad heter bindningen som finns i ett salt?

4. 
Metallbindningen utgörs av delokaliserade elektroner. Vad menas med delokaliserade elektroner?

5. 
Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?

6. 
Vad är en viktig drivkraft till varför kemiska bindningar uppkommer?

7. 
Vad menas med partiell laddning?

8. 
Vad heter bindningen som finns mellan atomerna i en molekyl?

9. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

10. 
Vad heter bindningen som finns i en metall?

11. 
Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?

12. 
Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?