Test: Kovalenta bindningar och elektronegativitet

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad kallas en bindning mellan två atomer om skillnaden i elektronegativitet är mindre än 0,5?
2. I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?
3. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?
4. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?
5. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?
6. Vilka två faktorer påverkar ett ämnes elektronegativitet?
7. I vilken av följande molekyler finns det vanliga kovalenta bindningar (opolära)?
8. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?
9. Vilken av följande atomer har nettoladdningen +3?
10. I vilken av följande molekyler finns det vanliga kovalenta bindningar (opolära)?
11. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?
12. Vilken av följande atomer har nettoladdningen +5?
13. I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?
14. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?
15. Vad innebär en opolär kovalent bindning (vanlig kovalent)?
16. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?
17. Vad innebär en polär kovalent bindning?
18. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?