Test: Kovalenta bindningar och elektronegativitet

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. I vilken av följande molekyler finns det vanliga kovalenta bindningar (opolära)?
2. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?
3. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?
4. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?
5. I vilken av följande molekyler finns det vanliga kovalenta bindningar (opolära)?
6. I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?
7. Vilka två faktorer påverkar ett ämnes elektronegativitet?
8. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?
9. Vad kallas en bindning mellan två atomer om skillnaden i elektronegativitet är mindre än 0,5?
10. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?
11. Vilken av följande atomer har nettoladdningen +3?
12. Vad innebär en polär kovalent bindning?
13. Vad innebär en opolär kovalent bindning (vanlig kovalent)?
14. Vilken av följande atomer har nettoladdningen +5?
15. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?
16. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?
17. I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?
18. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?