Test: Kovalenta bindningar och elektronegativitet

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?
2. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?
3. Vilken av följande atomer har nettoladdningen +3?
4. I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?
5. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?
6. I vilken av följande molekyler finns det vanliga kovalenta bindningar (opolära)?
7. I vilken av följande molekyler finns det vanliga kovalenta bindningar (opolära)?
8. Vad innebär en opolär kovalent bindning (vanlig kovalent)?
9. Vilken av följande atomer har nettoladdningen +5?
10. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?
11. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?
12. Vad kallas en bindning mellan två atomer om skillnaden i elektronegativitet är mindre än 0,5?
13. Vilken av följande atomer har lägst elektronegativitet?
14. Vilka två faktorer påverkar ett ämnes elektronegativitet?
15. Vad innebär en polär kovalent bindning?
16. I vilken av följande molekyler finns det polära kovalenta bindningar?
17. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?
18. Vilken av följande atomer har högst elektronegativitet?