Test: Metaller och metallbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken av följande egenskaper är inte kännetecknande för metaller?
2. Ett annat namn för oregelbunden/oordnad struktur är?
3. Ett annat namn för en regelbunden/ordnad struktur är?
4. Vilket alternativ är en legering?
5. Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?
6. Det som framförallt kännetecknar metallbindningen är?
7. Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?
8. Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?
9. I vilken grupp finns alkalimetallerna?
10. Vilket alternativ är en legering?
11. Vilket alternativ är en legering?
12. Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?
13. Vilken kännetecknar inte en oädel metall?
14. I vilken grupp finns de alkaliska jordartsmetallerna?