Test: Metaller och metallbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. I vilken grupp finns de alkaliska jordartsmetallerna?
2. Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?
3. Vilket alternativ är en legering?
4. Vilket alternativ är en legering?
5. Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?
6. Vilken av följande egenskaper är inte kännetecknande för metaller?
7. Det som framförallt kännetecknar metallbindningen är?
8. I vilken grupp finns alkalimetallerna?
9. Vilken kännetecknar inte en oädel metall?
10. Vilket alternativ är en legering?
11. Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?
12. Ett annat namn för oregelbunden/oordnad struktur är?
13. Ett annat namn för en regelbunden/ordnad struktur är?
14. Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?