Test: Metaller och metallbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken kännetecknar inte en oädel metall?
2. Ett annat namn för oregelbunden/oordnad struktur är?
3. Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?
4. I vilken grupp finns alkalimetallerna?
5. Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?
6. Vilken av följande egenskaper är inte kännetecknande för metaller?
7. Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?
8. I vilken grupp finns de alkaliska jordartsmetallerna?
9. Vilket alternativ är en legering?
10. Det som framförallt kännetecknar metallbindningen är?
11. Ett annat namn för en regelbunden/ordnad struktur är?
12. Vilket alternativ är en legering?
13. Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?
14. Vilket alternativ är en legering?