Test: Metaller och metallbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
I vilken grupp finns alkalimetallerna?

2. 
Strontium har en mycket högre smältpunkt (777 °C) jämfört med rubidium (39,48 °C) p.g.a. en mycket starkare metallbindning. Men varför har strontium en mycket starkare metallbindning? Ange två anledningar!

3. 
Vad avgör metallbindningens styrka?

4. 
Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?

5. 
Vilket alternativ är en legering?

6. 
Litium har en högre smältpunkt (181 °C) jämfört med natrium (98 °C) p.g.a. en starkare metallbindning. Men varför har litium en starkare metallbindning?

7. 
Vilket alternativ är en legering?

8. 
Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?

9. 
I vilken grupp finns de alkaliska jordartsmetallerna?

10. 
Ett annat namn för oregelbunden/oordnad struktur är?

11. 
Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?

12. 
Kalcium har en mycket högre smältpunkt (839 °C) jämfört med kalium (63,7 °C) p.g.a. en mycket starkare metallbindning. Men varför har kalcium en mycket starkare metallbindning? Ange två anledningar!

13. 
Vad kännetecknar inte en oädel metall?

14. 
Vilket alternativ är en legering?

15. 
Det som framförallt kännetecknar metallbindningen är?

16. 
Strontium har en högre smältpunkt (777 °C) jämfört med barium (727 °C) p.g.a. en starkare metallbindning. Men varför har strontium en starkare metallbindning?

17. 
Beryllium har en högre smältpunkt (1287 °C) jämfört med magnesium (650 °C) p.g.a. en starkare metallbindning. Men varför har beryllium en starkare metallbindning?

18. 
Ett annat namn för en regelbunden/ordnad struktur är?

19. 
Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?

20. 
Vilken metall är baskomponenten i legeringen stål?

21. 
Vilken av följande egenskaper är inte kännetecknande för metaller?