Test: Metaller och metallbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket alternativ är en legering?

2. 
Vilket alternativ är en legering?

3. 
Kalcium har en mycket högre smältpunkt (839 °C) jämfört med kalium (63,7 °C) p.g.a. en mycket starkare metallbindning. Men varför har kalcium en mycket starkare metallbindning? Ange två anledningar!

4. 
Vilken metall är baskomponenten i legeringen stål?

5. 
Ett annat namn för oregelbunden/oordnad struktur är?

6. 
Beryllium har en högre smältpunkt (1287 °C) jämfört med magnesium (650 °C) p.g.a. en starkare metallbindning. Men varför har beryllium en starkare metallbindning?

7. 
Vilket alternativ är en legering?

8. 
Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?

9. 
I vilken grupp finns de alkaliska jordartsmetallerna?

10. 
Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?

11. 
Det som framförallt kännetecknar metallbindningen är?

12. 
Vad avgör metallbindningens styrka?

13. 
Vilken av följande egenskaper är inte kännetecknande för metaller?

14. 
Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?

15. 
I vilken grupp finns alkalimetallerna?

16. 
Vad kännetecknar inte en oädel metall?

17. 
Litium har en högre smältpunkt (181 °C) jämfört med natrium (98 °C) p.g.a. en starkare metallbindning. Men varför har litium en starkare metallbindning?

18. 
Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?

19. 
Strontium har en högre smältpunkt (777 °C) jämfört med barium (727 °C) p.g.a. en starkare metallbindning. Men varför har strontium en starkare metallbindning?

20. 
Ett annat namn för en regelbunden/ordnad struktur är?

21. 
Strontium har en mycket högre smältpunkt (777 °C) jämfört med rubidium (39,48 °C) p.g.a. en mycket starkare metallbindning. Men varför har strontium en mycket starkare metallbindning? Ange två anledningar!