Test: Metaller och metallbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Ett annat namn för oregelbunden/oordnad struktur är?
2. Vilket alternativ är en legering?
3. Ett annat namn för en regelbunden/ordnad struktur är?
4. Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?
5. Vilket alternativ är en legering?
6. I vilken grupp finns alkalimetallerna?
7. Vilket alternativ är en legering?
8. Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?
9. I vilken grupp finns de alkaliska jordartsmetallerna?
10. Vilken av följande egenskaper är inte kännetecknande för metaller?
11. Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?
12. Vilken kännetecknar inte en oädel metall?
13. Det som framförallt kännetecknar metallbindningen är?
14. Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?