Test: Metaller och metallbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket alternativ är en legering?

2. 
Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?

3. 
Ett annat namn för oregelbunden/oordnad struktur är?

4. 
Litium har en högre smältpunkt (181 °C) jämfört med natrium (98 °C) p.g.a. en starkare metallbindning. Men varför har litium en starkare metallbindning?

5. 
Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?

6. 
Strontium har en högre smältpunkt (777 °C) jämfört med barium (727 °C) p.g.a. en starkare metallbindning. Men varför har strontium en starkare metallbindning?

7. 
Kalcium har en mycket högre smältpunkt (839 °C) jämfört med kalium (63,7 °C) p.g.a. en mycket starkare metallbindning. Men varför har kalcium en mycket starkare metallbindning? Ange två anledningar!

8. 
I vilken grupp finns de alkaliska jordartsmetallerna?

9. 
Vilket alternativ är en legering?

10. 
Beryllium har en högre smältpunkt (1287 °C) jämfört med magnesium (650 °C) p.g.a. en starkare metallbindning. Men varför har beryllium en starkare metallbindning?

11. 
Strontium har en mycket högre smältpunkt (777 °C) jämfört med rubidium (39,48 °C) p.g.a. en mycket starkare metallbindning. Men varför har strontium en mycket starkare metallbindning? Ange två anledningar!

12. 
Vilken av följande metaller har högst smältpunkt?

13. 
Det som framförallt kännetecknar metallbindningen är?

14. 
Vad kännetecknar inte en oädel metall?

15. 
Vilken av följande egenskaper är inte kännetecknande för metaller?

16. 
Vilket alternativ är en legering?

17. 
I vilken grupp finns alkalimetallerna?

18. 
Ett annat namn för en regelbunden/ordnad struktur är?

19. 
Vad avgör metallbindningens styrka?

20. 
Vilken metall är baskomponenten i legeringen stål?

21. 
Vilken av följande metaller har lägst smältpunkt?