Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?

2. 
Vilket av följande ämnen har störst radie?

3. 
Vad händer med radien när natrium omvandlas till en natriumjon?

4. 
Vad händer med radien när magnesium omvandlas till en magnesiumjon??

5. 
Vad händer med radien när syre omvandlas till en oxidjon?

6. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?

7. 
Vad kännetecknar kristallstruktur?

8. 
Vilken laddning får en magnesiumatom när den joniseras?

9. 
Vilket av följande ämnen har minst radie?

10. 
Hos vilken av följande atomer är den tredje joniseringsenergin högst?

11. 
Vilken laddning får en jodatom när den joniseras?

12. 
Vilken laddning får en natriumatom när den joniseras?

13. 
Vilken laddning får en svavelatom när den joniseras?

14. 
Hos vilken av följande atomer är den andra joniseringsenergin högst?

15. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

16. 
Vilken laddning får en kväveatom när den joniseras?

17. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?

18. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

19. 
Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?

20. 
Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne avger resp. upptar elektroner?

21. 
Vilket av följande ämnen har minst radie?

22. 
Vad är felaktigt angående jonföreningar?

23. 
Vilket av följande ämnen har minst radie?

24. 
Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?

25. 
Vad kallas positiva joner för med ett annat namn?

26. 
Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?

27. 
Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne bildar positiva joner och vilket ämne bildar negativa joner?

28. 
Vad händer med radien när klor joniseras?

29. 
Vilken laddning får en aluminiumatom när den joniseras?

30. 
Vad kallas negativa joner för med ett annat namn?