Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken laddning får en svavelatom när den joniseras?
2. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
3. Vad händer med radien när natrium omvandlas till en natriumjon?
4. Vad händer med radien när klor joniseras?
5. Vad händer med radien när magnesium omvandlas till en magnesiumjon??
6. Vilket av följande ämnen har minst radie?
7. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
8. Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?
9. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
10. Vilket av följande ämnen har minst radie?
11. Vad är felaktigt angående jonföreningar?
12. Vad kännetecknar kristallstruktur?
13. Vilken laddning får en magnesiumatom när den joniseras?
14. Vad kallas negativa joner för med ett annat namn?
15. Vad händer med radien när syre omvandlas till en oxidjon?
16. Vilken laddning får en aluminiumatom när den joniseras?
17. Vilken laddning får en natriumatom när den joniseras?
18. Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?
19. Vilket av följande ämnen har minst radie?
20. Vilket av följande ämnen har störst radie?
21. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?
22. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?
23. Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne avger resp. upptar elektroner?
24. Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne bildar positiva joner och vilket ämne bildar negativa joner?
25. Hos vilken av följande atomer är den tredje joniseringsenergin högst?
26. Vad kallas positiva joner för med ett annat namn?
27. Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?
28. Vilken laddning får en kväveatom när den joniseras?
29. Vilken laddning får en jodatom när den joniseras?
30. Hos vilken av följande atomer är den andra joniseringsenergin högst?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *