Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?
2. Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?
3. Vilken laddning får en natriumatom när den joniseras?
4. Vad är felaktigt angående jonföreningar?
5. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?
6. Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?
7. Vad kännetecknar kristallstruktur?
8. Vad händer med radien när natrium omvandlas till en natriumjon?
9. Vad händer med radien när syre omvandlas till en oxidjon?
10. Vad kallas positiva joner för med ett annat namn?
11. Vilket av följande ämnen har minst radie?
12. Vilket av följande ämnen har störst radie?
13. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
14. Vilken laddning får en svavelatom när den joniseras?
15. Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne avger resp. upptar elektroner?
16. Vilken laddning får en kväveatom när den joniseras?
17. Vilken laddning får en jodatom när den joniseras?
18. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?
19. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
20. Vad händer med radien när klor joniseras?
21. Vilket av följande ämnen har minst radie?
22. Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne bildar positiva joner och vilket ämne bildar negativa joner?
23. Hos vilken av följande atomer är den tredje joniseringsenergin högst?
24. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
25. Vilket av följande ämnen har minst radie?
26. Vad händer med radien när magnesium omvandlas till en magnesiumjon??
27. Hos vilken av följande atomer är den andra joniseringsenergin högst?
28. Vilken laddning får en magnesiumatom när den joniseras?
29. Vad kallas negativa joner för med ett annat namn?
30. Vilken laddning får en aluminiumatom när den joniseras?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *