Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
2. Vilket av följande ämnen har störst radie?
3. Vilken laddning får en magnesiumatom när den joniseras?
4. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
5. Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne avger resp. upptar elektroner?
6. Vad kallas negativa joner för med ett annat namn?
7. Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?
8. Vilket av följande ämnen har minst radie?
9. Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne bildar positiva joner och vilket ämne bildar negativa joner?
10. Vad kännetecknar kristallstruktur?
11. Vilket av följande ämnen har minst radie?
12. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?
13. Vilken laddning får en kväveatom när den joniseras?
14. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?
15. Vad händer med radien när syre omvandlas till en oxidjon?
16. Vad händer med radien när natrium omvandlas till en natriumjon?
17. Vilken laddning får en svavelatom när den joniseras?
18. Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?
19. Vilket av följande ämnen har minst radie?
20. Vilken laddning får en jodatom när den joniseras?
21. Vad händer med radien när magnesium omvandlas till en magnesiumjon??
22. Vad händer med radien när klor joniseras?
23. Vilken laddning får en aluminiumatom när den joniseras?
24. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
25. Hos vilken av följande atomer är den tredje joniseringsenergin högst?
26. Vad är felaktigt angående jonföreningar?
27. Vad kallas positiva joner för med ett annat namn?
28. Vilken laddning får en natriumatom när den joniseras?
29. Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?
30. Hos vilken av följande atomer är den andra joniseringsenergin högst?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *