Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
2. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?
3. Vilken laddning får en kväveatom när den joniseras?
4. Vilket av följande ämnen har störst radie?
5. Vad händer med radien när natrium omvandlas till en natriumjon?
6. Hos vilken av följande atomer är den tredje joniseringsenergin högst?
7. Vilken laddning får en svavelatom när den joniseras?
8. Hur ändras joniseringsenergin om man går nedåt i grupp 1?
9. Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne avger resp. upptar elektroner?
10. Vilken laddning får en syreatom när den joniseras?
11. Vad kallas positiva joner för med ett annat namn?
12. Vilket av följande ämnen har minst radie?
13. Vad händer med radien när magnesium omvandlas till en magnesiumjon??
14. Hos vilken av följande atomer är den andra joniseringsenergin högst?
15. Vilken laddning får en aluminiumatom när den joniseras?
16. Vad händer med radien när klor joniseras?
17. Vilket av följande ämnen har minst radie?
18. Vad kännetecknar kristallstruktur?
19. Vad kallas negativa joner för med ett annat namn?
20. Syrgas reagerar med magnesium och saltet magnesiumoxid bildas. Vilket ämne bildar positiva joner och vilket ämne bildar negativa joner?
21. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin lägst?
22. Hur ändras joniseringsenergin om man går åt höger i period 4 (inom huvudgrupperna)?
23. Vilket av följande ämnen har minst radie?
24. Vilken laddning får en natriumatom när den joniseras?
25. Vad händer med radien när syre omvandlas till en oxidjon?
26. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
27. Vilken laddning får en magnesiumatom när den joniseras?
28. Hos vilken av följande atomer är den första joniseringsenergin högst?
29. Vilken laddning får en jodatom när den joniseras?
30. Vad är felaktigt angående jonföreningar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *