Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad är namnet på den jonförening som bildas när aluminium reagerar med syrgas?
2. Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?
3. Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när kvävgas reagerar med litium?
4. Kalcium (Ca) reagerar med svavelsyralösning, H2SO4(aq). Vilket salt bildas?
5. Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på kalciumhydroxid?
6. Vad är namnet på den jon som bildas när en väteatom avger sin elektron?
7. Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på magnesiumnitrid?
8. Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?
9. Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när aluminium reagerar med syrgas?
10. Vad är namnet på det salt som bildas av kloridjoner och magnesiumjoner?
11. Vad är namnet på den jon som bildas när en väteatom tar upp en extra elektron?
12. Vad är namnet på den jon som bildas när klor joniseras?
13. Vad är namnet på den jon som bildas när svavel joniseras?
14. Vad är namnet på den jon som bildas när kväve joniseras?
15. Några droppar saltsyralösning, HCl(aq), droppas på en metallbit av zink (Zn). Vilket salt bildas?
16. Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?
17. Vad är namnet på den jon som bildas när syre joniseras?
18. Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?
19. Vilket alternativ anger ett sätt som jonföreningar ej kan bildas på?
20. Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?