Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är namnet på den jon som bildas när syre joniseras?

2. 
Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?

3. 
Vad är namnet på den jon som bildas när svavel joniseras?

4. 
Vad är namnet på den jon som bildas när en väteatom avger sin elektron?

5. 
Vad är namnet på den jon som bildas när klor joniseras?

6. 
Vilket alternativ anger ett sätt som jonföreningar ej kan bildas på?

7. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när kvävgas reagerar med litium?

8. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

9. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

10. 
Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?

11. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på kalciumhydroxid?

12. 
Vad är namnet på den jon som bildas när kväve joniseras?

13. 
Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?

14. 
Vad är namnet på den jon som bildas när en väteatom tar upp en extra elektron?

15. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när aluminium reagerar med syrgas?

16. 
Vad är namnet på den jonförening som bildas när aluminium reagerar med syrgas?

17. 
Vad är namnet på det salt som bildas av kloridjoner och magnesiumjoner?

18. 
Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på magnesiumnitrid?

19. 
Några droppar saltsyralösning, HCl(aq), droppas på en metallbit av zink (Zn). Vilket salt bildas?

20. 
Kalcium (Ca) reagerar med svavelsyralösning, H2SO4(aq). Vilket salt bildas?