Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?
2. Vad är namnet på den jon som bildas när en väteatom avger sin elektron?
3. Vad är namnet på den jon som bildas när kväve joniseras?
4. Vad är namnet på den jon som bildas när en väteatom tar upp en extra elektron?
5. Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?
6. Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på magnesiumnitrid?
7. Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när aluminium reagerar med syrgas?
8. Vad är namnet på den jonförening som bildas när aluminium reagerar med syrgas?
9. Vilket alternativ anger ett sätt som jonföreningar ej kan bildas på?
10. Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?
11. Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på den jonförening som bildas när kvävgas reagerar med litium?
12. Vad är namnet på det salt som bildas av kloridjoner och magnesiumjoner?
13. Vilket av följande alternativ kan inte leda ström?
14. Vad är namnet på den jon som bildas när svavel joniseras?
15. Kalcium (Ca) reagerar med svavelsyralösning, H2SO4(aq). Vilket salt bildas?
16. Vad är namnet på den jon som bildas när syre joniseras?
17. Vad är namnet på den jon som bildas när klor joniseras?
18. Några droppar saltsyralösning, HCl(aq), droppas på en metallbit av zink (Zn). Vilket salt bildas?
19. Vilket alternativ visar den korrekta kemiska beteckningen på kalciumhydroxid?
20. Vilken av nedanstående kemiska beteckningar är felaktig?