Test: Dipoler och dipol-dipolbindning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Är nedanstående molekyl en dipol?Kloretan – Wikipedia
2. Är nedanstående molekyl en dipol?Koltetrafluorid
3. Är nedanstående molekyl en dipol?
4. Är nedanstående molekyl en dipol?
5. Är nedanstående molekyl en dipol?Dipol-dipolbindning
6. Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?
7. Vilka av nedanstående molekyler är dipoler?
8. Är nedanstående molekyl en dipol?Butane - Wikipedia
9. Är nedanstående molekyl en dipol?Fluormetan – Wikipedia
10. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
11. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
12. Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?
13. Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?
14. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Wasser Strukturformel V1.svg - Wikimedia Commons
15. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia
16. Vad är korrekt angående dipoler?