Test: Dipoler och dipol-dipolbindning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är korrekt angående dipoler?

2. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

3. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Fluormetan – Wikipedia

4. 
Är nedanstående molekyl en dipol?


5. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Koltetrafluorid

6. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

7. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

8. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

9. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia

10. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

11. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

12. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Wasser Strukturformel V1.svg - Wikimedia Commons

13. 
Vilka av nedanstående molekyler är dipoler?

14. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

15. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Butane - Wikipedia

16. 
Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?