Test: Dipoler och dipol-dipolbindning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilka av nedanstående molekyler är dipoler?

2. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

3. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

4. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

5. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia

6. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Butane - Wikipedia

7. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

8. 
Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?

9. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

10. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

11. 
Vad är korrekt angående dipoler?

12. 
Är nedanstående molekyl en dipol?


13. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Fluormetan – Wikipedia

14. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Wasser Strukturformel V1.svg - Wikimedia Commons

15. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

16. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Koltetrafluorid