Test: Dipoler och dipol-dipolbindning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Är nedanstående molekyl en dipol?
kloreradefig1trikloreten
2. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia
3. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
4. Är nedanstående molekyl en dipol?Fluormetan – Wikipedia
5. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
6. Är nedanstående molekyl en dipol?Butane - Wikipedia
7. Vad är korrekt angående dipoler?
8. Är nedanstående molekyl en dipol?Dipol-dipolbindning
9. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Wasser Strukturformel V1.svg - Wikimedia Commons
10. Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?
11. Vilka av nedanstående molekyler är dipoler?
12. Är nedanstående molekyl en dipol?Koltetrafluorid
13. Är nedanstående molekyl en dipol?
14. Är nedanstående molekyl en dipol?Kloretan – Wikipedia
15. Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?
16. Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?