Test: Dipoler och dipol-dipolbindning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad är korrekt angående dipoler?
2. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia
3. Är nedanstående molekyl en dipol?
kloreradefig1trikloreten
4. Är nedanstående molekyl en dipol?
5. Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?
6. Är nedanstående molekyl en dipol?Butane - Wikipedia
7. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
8. Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?
9. Är nedanstående molekyl en dipol?Fluormetan – Wikipedia
10. Vilka av nedanstående molekyler är dipoler?
11. Är nedanstående molekyl en dipol?Kloretan – Wikipedia
12. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Wasser Strukturformel V1.svg - Wikimedia Commons
13. Är nedanstående molekyl en dipol?Dipol-dipolbindning
14. Är nedanstående molekyl en dipol?Koltetrafluorid
15. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
16. Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?