Test: Dipoler och dipol-dipolbindning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Kloretan – Wikipedia

2. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Dipol-dipolbindning

3. 
Är nedanstående molekyl en dipol?


4. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Wasser Strukturformel V1.svg - Wikimedia Commons

5. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

6. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia

7. 
Vad är korrekt angående dipoler?

8. 
Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?

9. 
Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?

10. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Butane - Wikipedia

11. 
Vilka av nedanstående molekyler är dipoler?

12. 
Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?

13. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

14. 
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?

15. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Fluormetan – Wikipedia

16. 
Är nedanstående molekyl en dipol?

Koltetrafluorid