Test: Dipoler och dipol-dipolbindning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Är nedanstående molekyl en dipol?Fluormetan – Wikipedia
2. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
3. Vilka av nedanstående molekyler är dipoler?
4. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Wasser Strukturformel V1.svg - Wikimedia Commons
5. Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?
6. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia
7. Är nedanstående molekyl en dipol?Dipol-dipolbindning
8. Är nedanstående molekyl en dipol?
kloreradefig1trikloreten
9. Vad är korrekt angående dipoler?
10. Är nedanstående molekyl en dipol?Butane - Wikipedia
11. Är nedanstående molekyl en dipol?Koltetrafluorid
12. Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?
13. Är nedanstående molekyl en dipol?
14. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
15. Är nedanstående molekyl en dipol?Kloretan – Wikipedia
16. Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?