Test: van der Waalsbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

2. 
Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?

3. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

4. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

5. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

6. 
Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?

7. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

8. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?


Pentan:

File:N-Pentan.png - Wikimedia Commons

Isopentan:

Isopentan – Wikipedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *