Test: van der Waalsbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
2. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
3. Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?
4. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
5. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
6. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
Pentan:

File:N-Pentan.png - Wikimedia Commons

Isopentan:

Isopentan – Wikipedia
7. Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?
8. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *