Test: van der Waalsbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

2. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

3. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?


Pentan: isomerer och nomenklatur

4. 
Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?

5. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

6. 
Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?

7. 
Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?

8. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

9. 
Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?

10. 
van der Waalsbindningar förekommer...?

11. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?


Pentan:

File:N-Pentan.png - Wikimedia Commons

Isopentan:

Isopentan – Wikipedia

12. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?


Pentan: isomerer och nomenklatur

13. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?