Test: van der Waalsbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
Pentan: isomerer och nomenklatur
2. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
3. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
4. Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?
5. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
Pentan:

File:N-Pentan.png - Wikimedia Commons

Isopentan:

Isopentan – Wikipedia
6. van der Waalsbindningar förekommer...?
7. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
8. Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?
9. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
Pentan: isomerer och nomenklatur
10. Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?
11. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
12. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
13. Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?