Test: van der Waalsbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

2. 
Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?

3. 
Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?

4. 
Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?

5. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?


Pentan:

File:N-Pentan.png - Wikimedia Commons

Isopentan:

Isopentan – Wikipedia

6. 
van der Waalsbindningar förekommer...?

7. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

8. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?

9. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

10. 
Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?


Pentan: isomerer och nomenklatur

11. 
Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?

12. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?

13. 
Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?


Pentan: isomerer och nomenklatur