Test: van der Waalsbindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
2. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
Pentan:

File:N-Pentan.png - Wikimedia Commons

Isopentan:

Isopentan – Wikipedia
3. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
4. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
Pentan: isomerer och nomenklatur
5. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
Pentan: isomerer och nomenklatur
6. van der Waalsbindningar förekommer...?
7. Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?
8. Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?
9. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
10. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
11. Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?
12. Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?
13. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?