Test: Intermolekylära bindningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilka 2 faktorer påverkar den totala styrkan av ett ämnes van der Waalsbindningar?
2. Är nedanstående molekyl en dipol?Dipol-dipolbindning
3. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan enbart skapa van der Waalsbindningar mellan sina molekyler?
4. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
5. Vilket påstående är felaktigt angående van der Waalsbindningar?
6. Vilka av nedanstående ämnen kan skapa dipol-dipolbindningar mellan sina molekyler?
7. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
8. Är nedanstående molekyl en dipol?Butane - Wikipedia
9. Vilken typ av bindningar bryts när en molekylförening byter aggregationsform från t.ex. fast till flytande form?
10. Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4) dipoler?
11. Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?
12. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?glukos - Wiktionary
13. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
14. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
15. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Kloretan – Wikipedia
16. Vilken av nedanstående ämnen har lägst kokpunkt?
17. Vilka av nedanstående tvåatomiga molekyler är dipoler?
18. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
19. Vilka 2 kriterier måste vara uppfyllda för att en molekyl ska kunna vara en dipol?
20. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
21. van der Waalsbindningar förekommer...?
22. Är nedanstående molekyl en dipol?Kloretan – Wikipedia
23. Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?
24. Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?
25. Vilken av nedanstående ämnen har högst kokpunkt?
26. Vad är korrekt angående dipoler?
27. Vilken av följande bindningar är svagast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?
28. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vanliga dipol-dipolbindningar (men ej vätebindningar) mellan sina molekyler?
29. Små molekyler som enbart kan skapa van der Waalsbindningar har i regel...?
30. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
31. Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?
32. Vilken av följande bindningar är starkast om vi jämför molekyler med ungefär samma storlek?
33. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?
Aceton | math
34. Vilken av följande bindningar är inte en intermolekylär bindning?
35. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?
36. Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i oktan, C8H18(s)?
37. Är nedanstående molekyl en dipol?File:Carbon dioxide.svg - Wikipedia
38. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
39. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter
40. Vilka av följande ämnen kan skapa van der Waalsbindningar men ej vanliga dipol-dipolbindningar?