Test: Vätebindningar och Hydro-FON-regeln

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?
Aceton | math
2. Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?
3. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
4. Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?
5. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
6. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Kloretan – Wikipedia
7. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Ammonia - Wikipedia
8. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?
Propyn – Wikipedia
9. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
10. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?glukos - Wiktionary
11. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Alkoholer – Wikipedia
12. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Dipoler och dipol-dipolbindningar - del 2
13. Vilket av följande ämnen har lägst kokpunkt?
14. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter
15. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?
16. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vanliga dipol-dipolbindningar (men ej vätebindningar) mellan sina molekyler?