Test: Vätebindningar och Hydro-FON-regeln

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?
Aceton | math
2. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
3. Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?
4. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Alkoholer – Wikipedia
5. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter
6. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?
Propyn – Wikipedia
7. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?
8. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Ammonia - Wikipedia
9. Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?glukos - Wiktionary
10. Vilket av följande ämnen har lägst kokpunkt?
11. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
12. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?
13. Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?
14. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Dipoler och dipol-dipolbindningar - del 2
15. Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?Kloretan – Wikipedia
16. Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vanliga dipol-dipolbindningar (men ej vätebindningar) mellan sina molekyler?