Test: Vätebindningar och Hydro-FON-regeln

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

glukos - Wiktionary

2. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Aceton | math

3. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Löser sig nedanstående ämne lätt i vatten?

Skillnad mellan bensen och fenyl - 2021 - Nyheter

4. 
Varför måste vätet på den ena molekylen binda till aningen fluor, syre eller kväve på den andra molekylen?

5. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?

6. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?

Alkoholer – Wikipedia

7. 
Vilka 2 regler måste vara uppfyllda för att en vätebindning ska kunna uppstå mellan 2 molekyler?

8. 
Ämnen som kan skapa samma typ av intermolekylära bindningar kan ofta lösa sig i varandra. Vilka av nedanstående ämnen löser sig bra i vatten?

9. 
Vilket av följande ämnen har lägst kokpunkt?

10. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?

Kloretan – Wikipedia

11. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vanliga dipol-dipolbindningar (men ej vätebindningar) mellan sina molekyler?

12. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?

13. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?

Dipoler och dipol-dipolbindningar - del 2

14. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?


Propyn – Wikipedia

15. 
Kan följande molekyl skapa vätebindningar till andra molekyler av samma slag?

Ammonia - Wikipedia

16. 
Vilken/vilka av nedanstående ämnen kan skapa vätebindningar mellan sina molekyler?