Test: Substitutionsreaktioner (SN1 och SN2) och karbokatjoner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

2. 
SN1 sker framförallt när vi har en kolatom som är ett ___?

3. 
Vilken typ av substitutionsreaktion beskrivs här; I steg 2 kommer nukleofilen (t.ex. en hydroxidjon) attackera den uppkomna karbokatjonen. Detta steg sker väldigt lätt eftersom nukleofilen attraheras väldigt kraftig av den positiva karbokatjonen. Detta steg är därför inte hastighetsbestämmande på något sätt.

4. 
Vilket ämne bildas om fluoretan reagerar med en hydroxidjon i en substitutionsreaktion?

5. 
Vilken typ av substitutionsreaktion kommer ske om klormetan reagerar med en hydroxidjon?

6. 
Vilken typ av karbokatjoner är stabilast?

7. 
Vilken typ av substitutionsreaktion beskrivs här; En elektronegativ atom drar fullständigt åt sig elektronerna, som den delar med kolatomen, och lämnar i form av en negativt laddad jon. Kvar blir då en karbokatjon som är en plusladdad och reaktiv partikel.

8. 
Reaktionshastigheten är beroende av koncentrationen av båda reaktanterna.

9. 
Vilket ämne bildas om klormetan reagerar med en hydroxidjon i en substitutionsreaktion ?

10. 
Reaktionshastigheten är enbart beroende av koncentrationen av den ena reaktanten (ej av nukleofilen).

11. 
Vad heter ämnet som bildas om 2-klor-2-metylpropan reagerar med OH- i en substitutionsreaktion?

12. 
I hur många steg sker en SN2-reaktion?

13. 
Vilken typ av substitutionsreaktion kommer ske om halogenalkanen i reaktionen är 2-klor-2-metylpropan?

14. 
Vilken typ av substitutionsreaktion kommer ske om 3-klor-3-metylhexan reagerar med en anjon?

15. 
Vilken typ av substitutionsreaktion beskrivs här; I steg 1 kommer en nukleofil (t.ex. en hydroxidjon) attackera molekylen vilket leder till att en elektronegativ atom i molekylen "knuffas" iväg.

16. 
Vilken typ av substitutionreaktion beskrivs här; "Har svårt att ske med tertiära kol p.g.a. steriskt hinder. Nukleofilen kan inte komma åt att attackera om det sitter för mycket atomer/atomgrupper i vägen."

17. 
I hur många steg sker en SN1-reaktion?

18. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

19. 
Vilken typ av kolatomer i halogenalkaner ger de snabbaste SN2-reaktionerna?

20. 
Vilken typ av karbokatjoner bildas i de snabbaste SN1-reaktionerna?

21. 
Vilken typ av karbokatjon visar bilden?