Test: Additionsreaktioner och karbokatjoner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. När propen reagerar med väteklorid kan i teorin 2 produkter bildas. Men i praktiken bildas nästan enbart den ena produkten. Vilken?
2. Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan eten och brom (Br2)?)
3. Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan 2-buten och klor (Cl2)?
4. Vad kallas de elektroner i en dubbelbindning som kan fungera som nukleofiler vid additionsreaktioner?
5. Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan eten och vatten?
6. Vilka av följande ämnen kan delta i additionsreaktioner?
7. Vilka av följande ämnen kan delta i additionsreaktioner?
8. Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan 1-buten och klor (Cl2)?
9. När propen reagerar med vätebromid kan i teorin både 2-brompropan och 1-brompropan bildas. Men i praktiken bildas nästan enbart den ena produkten. Vilken?
10. Vilken typ av karbokatjon visar bilden?
11. Vilken typ av karbokatjon visar bilden?
12. Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan buten och vatten?
13. Vad är namnet på den produkt som huvudsakligen bildas när 2-metyl-2-buten (2-metyl-2-but-2-en) reagerar med HCl?
14. Vilken typ av karbokatjon visar bilden?
15. Vilken typ av karbokatjoner är stabilast?