Test: Additionsreaktioner och karbokatjoner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan eten och brom (Br2)?)

2. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan buten och vatten?

3. 
Vad kallas de elektroner i en dubbelbindning som kan fungera som nukleofiler vid additionsreaktioner?

4. 
Vilken typ av karbokatjon visar bilden?

5. 
Vilka av följande ämnen kan delta i additionsreaktioner?

6. 
Vilken typ av karbokatjoner är stabilast?

7. 
När propen reagerar med vätebromid kan i teorin både 2-brompropan och 1-brompropan bildas. Men i praktiken bildas nästan enbart den ena produkten. Vilken?

8. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan eten och vatten?

9. 
Vilken typ av karbokatjon visar bilden?

10. 
Vad är namnet på den produkt som huvudsakligen bildas när 2-metyl-2-buten (2-metyl-2-but-2-en) reagerar med HCl?

11. 
När propen reagerar med väteklorid kan i teorin 2 produkter bildas. Men i praktiken bildas nästan enbart den ena produkten. Vilken?

12. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan 2-buten och klor (Cl2)?

13. 
Vilken typ av karbokatjon visar bilden?

14. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan 1-buten och klor (Cl2)?

15. 
Vilka av följande ämnen kan delta i additionsreaktioner?