Test: Additionsreaktioner och karbokatjoner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken typ av karbokatjoner är stabilast?

2. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan 1-buten och klor (Cl2)?

3. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan buten och vatten?

4. 
Vilka av följande ämnen kan delta i additionsreaktioner?

5. 
När propen reagerar med väteklorid kan i teorin 2 produkter bildas. Men i praktiken bildas nästan enbart den ena produkten. Vilken?

6. 
Vilken typ av karbokatjon visar bilden?

7. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan 2-buten och klor (Cl2)?

8. 
Vad är namnet på den produkt som huvudsakligen bildas när 2-metyl-2-buten (2-metyl-2-but-2-en) reagerar med HCl?

9. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan eten och vatten?

10. 
Vad är namnet på den produkt som bildas vid additionsreaktionen mellan eten och brom (Br2)?)

11. 
Vilka av följande ämnen kan delta i additionsreaktioner?

12. 
Vilken typ av karbokatjon visar bilden?

13. 
När propen reagerar med vätebromid kan i teorin både 2-brompropan och 1-brompropan bildas. Men i praktiken bildas nästan enbart den ena produkten. Vilken?

14. 
Vad kallas de elektroner i en dubbelbindning som kan fungera som nukleofiler vid additionsreaktioner?

15. 
Vilken typ av karbokatjon visar bilden?