Test: Beräkningar – Enhetsomvandlingar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Gör om 5,00 dm3 till ml!

2. 
Gör om 50 kg till gram!

3. 
Gör om 5,0 g till mg!

4. 
Vad blir 0,80 dm3 i ml?

5. 
Hur många cl går det på 1 ml?

6. 
Gör om 5,0 cl till ml!

7. 
Vad blir 10 ml i cm3?

8. 
Vad blir 1,0 dm3 i cm3?

9. 
Gör om 5,0 kg till gram!

10. 
Hur många ml går det på 1 dl?

11. 
Vad blir 80 ml i dm3?

12. 
Gör om 5,0 ml till dm3!

13. 
Gör om 5,0 g till kg!

14. 
Gör om 500 dm3 till ml!

15. 
Vad blir 100 ml i dm3?

16. 
Vad blir 10 ml i dm3?