Test: Beräkningar – Enhetsomvandlingar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad blir 1,0 dm3 i cm3?
2. Hur många cl går det på 1 ml?
3. Vad blir 100 ml i dm3?
4. Gör om 5,0 ml till dm3!
5. Vad blir 0,80 dm3 i ml?
6. Gör om 50 kg till gram!
7. Gör om 500 dm3 till ml!
8. Vad blir 10 ml i dm3?
9. Vad blir 10 ml i cm3?
10. Gör om 5,0 g till mg!
11. Hur många ml går det på 1 dl?
12. Vad blir 80 ml i dm3?
13. Gör om 5,0 cl till ml!
14. Gör om 5,0 kg till gram!
15. Gör om 5,0 g till kg!
16. Gör om 5,00 dm3 till ml!