Test: Beräkningar – Enhetsomvandlingar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad blir 80 ml i dm3?
2. Gör om 500 dm3 till ml!
3. Gör om 5,00 dm3 till ml!
4. Vad blir 100 ml i dm3?
5. Gör om 5,0 kg till gram!
6. Hur många cl går det på 1 ml?
7. Hur många ml går det på 1 dl?
8. Gör om 5,0 g till mg!
9. Vad blir 10 ml i dm3?
10. Gör om 50 kg till gram!
11. Vad blir 0,80 dm3 i ml?
12. Gör om 5,0 ml till dm3!
13. Vad blir 1,0 dm3 i cm3?
14. Vad blir 10 ml i cm3?
15. Gör om 5,0 g till kg!
16. Gör om 5,0 cl till ml!