Test: Beräkningar – Molekyl- och formelmassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Ange molekylmassan för etanol (C2H5OH)

2. 
Ange molekylmassan för vatten.

3. 
Ange formelmassan för natriumoxid.

4. 
Ange molekylmassan för kolmonoxid.

5. 
Ange formelmassan för natriumsulfat (se bilden).

6. 
Ange formelmassan för kaliumnitrid.

7. 
Ange molekylmassan för koldioxid.

8. 
Ange formelmassan för magnesiumoxid.

9. 
Ange formelmassan för aluminiumoxid.

10. 
Ange formelmassan för järn.

11. 
Ange formelmassan för koppar.