Test: Beräkningar – Molekyl- och formelmassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Ange molekylmassan för kolmonoxid.
2. Ange molekylmassan för etanol (C2H5OH)
3. Ange formelmassan för aluminiumoxid.
4. Ange formelmassan för kaliumnitrid.
5. Ange molekylmassan för koldioxid.
6. Ange molekylmassan för vatten.
7. Ange formelmassan för järn.
8. Ange formelmassan för natriumsulfat (se bilden).
9. Ange formelmassan för magnesiumoxid.
10. Ange formelmassan för koppar.
11. Ange formelmassan för natriumoxid.