Test: Beräkningar – Molekyl- och formelmassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Ange molekylmassan för koldioxid.
2. Ange formelmassan för kaliumnitrid.
3. Ange formelmassan för järn.
4. Ange formelmassan för koppar.
5. Ange formelmassan för aluminiumoxid.
6. Ange molekylmassan för etanol (C2H5OH)
7. Ange molekylmassan för vatten.
8. Ange formelmassan för natriumsulfat (se bilden).
9. Ange molekylmassan för kolmonoxid.
10. Ange formelmassan för magnesiumoxid.
11. Ange formelmassan för natriumoxid.