Test: Beräkningar – Molekyl- och formelmassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Ange molekylmassan för etanol (C2H5OH)
2. Ange molekylmassan för koldioxid.
3. Ange formelmassan för järn.
4. Ange formelmassan för aluminiumoxid.
5. Ange formelmassan för koppar.
6. Ange molekylmassan för kolmonoxid.
7. Ange formelmassan för magnesiumoxid.
8. Ange formelmassan för natriumsulfat (se bilden).
9. Ange formelmassan för kaliumnitrid.
10. Ange formelmassan för natriumoxid.
11. Ange molekylmassan för vatten.