Test: Beräkningar – Molekyl- och formelmassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Ange formelmassan för järn.
2. Ange formelmassan för koppar.
3. Ange molekylmassan för koldioxid.
4. Ange formelmassan för natriumoxid.
5. Ange molekylmassan för etanol (C2H5OH)
6. Ange formelmassan för magnesiumoxid.
7. Ange molekylmassan för kolmonoxid.
8. Ange molekylmassan för vatten.
9. Ange formelmassan för aluminiumoxid.
10. Ange formelmassan för natriumsulfat (se bilden).
11. Ange formelmassan för kaliumnitrid.