Test: Beräkningar – Molekyl- och formelmassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Ange molekylmassan för etanol (C2H5OH)

2. 
Ange formelmassan för aluminiumoxid.

3. 
Ange molekylmassan för koldioxid.

4. 
Ange formelmassan för järn.

5. 
Ange molekylmassan för vatten.

6. 
Ange formelmassan för kaliumnitrid.

7. 
Ange formelmassan för magnesiumoxid.

8. 
Ange formelmassan för natriumoxid.

9. 
Ange molekylmassan för kolmonoxid.

10. 
Ange formelmassan för koppar.

11. 
Ange formelmassan för natriumsulfat (se bilden).