Test: Beräkningar – Masshalt, volymhalt och densitet

Welcome to your Test: Beräkningar - Masshalt, volymhalt och densitet

1. Beräkna massan natriumatomer i 20,0 g Na2SO4.
2. Man har löst 15,0 g natriumklorid i 150 cm3 vatten. Hur stor är masshalten natriumklorid i lösningen? Vattnets densitet är 1 g/cm3.
3. En ölburk med totalvolymen 0,5 dm3 innehåller 0,013 dm3 etanol. Vad är volymhalten etanol i ölburken?
4. En vinflaska rymmer 0,75 dm3 vin. Vad är volymhalten etanol i vinflaskan om flaskan innehåller 100 ml etanol?
5. Man har löst 15,0 g natriumklorid i 150 cm3 vatten. Hur stor är masshalten natriumjoner i lösningen? Vattnets densitet är 1 g/cm3.
6. En ölburk med totalvolymen 33 cl innehåller 15 ml etanol. Vad är volymhalten etanol i ölburken?
7. Beräkna masshalten/viktprocenten natrium i natriumoxid.
8. Etiketten på en vinflaska har texten ”15,0 % VOL. 75 cl”. Hur många ml etanol innehåller vinflaskan?
9. Man har löst 15,0 g natriumklorid i 100 g (100 cm3 ) vatten. Hur stor är masshalten natriumklorid i lösningen?
10. Beräkna massan syreatomer i 12,0 g Na2SO4.
11. Beräkna masshalten/viktprocenten natrium i Na2SO4.
12. Etiketten på en vinflaska har texten ”15,0 % VOL. 75 cl”. Hur många gram etanol innehåller vinflaskan? Etanol har densiteten 0,79 g/cm3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *