Test: Beräkningar – Masshalt, volymhalt och densitet

Welcome to your Test: Beräkningar - Masshalt, volymhalt och densitet

1. 
Beräkna massan natriumatomer i 20,0 g Na2SO4.

2. 
Etiketten på en vinflaska har texten ”15,0 % VOL. 75 cl”. Hur många ml etanol innehåller vinflaskan?

3. 
Man har löst 15,0 g natriumklorid i 150 cm3 vatten. Hur stor är masshalten natriumklorid i lösningen? Vattnets densitet är 1 g/cm3.

4. 
Beräkna masshalten/viktprocenten natrium i Na2SO4.

5. 
Etiketten på en vinflaska har texten ”15,0 % VOL. 75 cl”. Hur många gram etanol innehåller vinflaskan? Etanol har densiteten 0,79 g/cm3

6. 
Man har löst 15,0 g natriumklorid i 100 g (100 cm3 ) vatten. Hur stor är masshalten natriumklorid i lösningen?

7. 
Beräkna massan syreatomer i 12,0 g Na2SO4.

8. 
En ölburk med totalvolymen 0,5 dm3 innehåller 0,013 dm3 etanol. Vad är volymhalten etanol i ölburken?

9. 
Man har löst 15,0 g natriumklorid i 150 cm3 vatten. Hur stor är masshalten natriumjoner i lösningen? Vattnets densitet är 1 g/cm3.

10. 
En vinflaska rymmer 0,75 dm3 vin. Vad är volymhalten etanol i vinflaskan om flaskan innehåller 100 ml etanol?

11. 
Beräkna masshalten/viktprocenten natrium i natriumoxid.

12. 
En ölburk med totalvolymen 33 cl innehåller 15 ml etanol. Vad är volymhalten etanol i ölburken?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *