Test: Proteiner och aminosyror

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad stämmer angående denaturering av proteiner?
2. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilka 4 grupper?
3. Saltsyran i magsäcken denaturerar de proteiner vi äter. Vilka bindningar i proteinet påverkar saltsyran?
4. Alfahelixar och olika typer av beta-strukturer är...?
5. Vilken typ av monomerer bygger upp proteiner?
6. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
7. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
8. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
9. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
10. Vad heter bindningarna som håller ihop och hjälper till att skapa följande sekundärstruktur?
11. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
12. Vad heter sekundärstrukturen på bild b)?
13. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
14. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
15. Vad stämmer angående denaturering av proteiner?
16. Alla aminosyror är uppbyggda på ungefär samma sätt. Vilket av alternativen är inte en del som ingår i alla aminosyror?
17. Vad heter sekundärstrukturen på bild a)?
18. Sekvensen av aminosyror i polypeptidkedjan är...?
19. Hur bildas tertiärstrukturer?
20. Vad stämmer angående denaturering av proteiner?
21. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
22. Vad heter följande sekundärstruktur?
23. Vad kallas den struktur som visar hur olika subenheter sitter i förhållande till varandra?
24. Hur många av aminosyrorna är essentiella för vuxna individer?
25. Hur bildas sekundärstrukturer?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *