Test: Proteiner och aminosyror

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Hur bildas tertiärstrukturer?

2. 
Vad stämmer angående denaturering av proteiner?

3. 
Vad kallas den struktur som visar hur olika subenheter sitter i förhållande till varandra?

4. 
Vad stämmer angående denaturering av proteiner?

5. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

6. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

7. 
Sekvensen av aminosyror i polypeptidkedjan är...?

8. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilka 4 grupper?

9. 
Vad stämmer angående denaturering av proteiner?

10. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

11. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

12. 
Hur bildas sekundärstrukturer?

13. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

14. 
Vad heter sekundärstrukturen på bild b)?

15. 
Vilken typ av monomerer bygger upp proteiner?

16. 
Vad heter bindningarna som håller ihop och hjälper till att skapa följande sekundärstruktur?

17. 
Vad heter sekundärstrukturen på bild a)?

18. 
Alla aminosyror är uppbyggda på ungefär samma sätt. Vilket av alternativen är inte en del som ingår i alla aminosyror?

19. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

20. 
Hur många av aminosyrorna är essentiella för vuxna individer?

21. 
Vad heter följande sekundärstruktur?

22. 
Saltsyran i magsäcken denaturerar de proteiner vi äter. Vilka bindningar i proteinet påverkar saltsyran?

23. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

24. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

25. 
Alfahelixar och olika typer av beta-strukturer är...?