Test: Proteiner och aminosyror

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Hur bildas sekundärstrukturer?
2. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
3. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
4. Vad kallas den struktur som visar hur olika subenheter sitter i förhållande till varandra?
5. Saltsyran i magsäcken denaturerar de proteiner vi äter. Vilka bindningar i proteinet påverkar saltsyran?
6. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
7. Sekvensen av aminosyror i polypeptidkedjan är...?
8. Vad stämmer angående denaturering av proteiner?
9. Vad heter sekundärstrukturen på bild b)?
10. Alla aminosyror är uppbyggda på ungefär samma sätt. Vilket av alternativen är inte en del som ingår i alla aminosyror?
11. Vad heter bindningarna som håller ihop och hjälper till att skapa följande sekundärstruktur?
12. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
13. Vad stämmer angående denaturering av proteiner?
14. Vilken typ av monomerer bygger upp proteiner?
15. Vad stämmer angående denaturering av proteiner?
16. Vad heter sekundärstrukturen på bild a)?
17. Alfahelixar och olika typer av beta-strukturer är...?
18. Hur bildas tertiärstrukturer?
19. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
20. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
21. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??
22. Vad heter följande sekundärstruktur?
23. Hur många av aminosyrorna är essentiella för vuxna individer?
24. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilka 4 grupper?
25. De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *