Test: Proteiner och aminosyror (test på hela del 1)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är en polypeptid?

2. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilket alternativ är inte en av dessa grupper?

3. 
Vilken typ av miljö kan orsaka denaturering av proteiner?

4. 
Vilka egenskaper måste aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) ha för att svängar ska uppstå?

5. 
Vad är en oligopeptid?

6. 
Vad heter sekundärstrukturen på bild a)?

7. 
Vilken typ av bindningar mellan sidokedjorna i ett protein är starkast?

8. 
Vilka egenskaper måste aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) ha för att alfahelixar ska kunna uppstå?

9. 
Alfahelixar och olika typer av beta-strukturer är...?

10. 
Vilken typ av monomerer bygger upp proteiner?

11. 
Bilden visar en hemgrupp. Vad är felaktigt angående hemgruppen?

12. 
Vad kan vara orsaker till felveckning av proteiner?

13. 
Hur många strukturnivåer har följande protein?

14. 
Vad heter proteinet som har blivit felveckat vid sjukdomarna ”Galna kosjukan” och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom?

15. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

16. 
Vad stämmer angående denaturering av proteiner?

17. 
Proteiner kan delas in i 2 huvudgrupper. Vilken huvudgrupp tillhör proteinet på bilden?

18. 
Vad stämmer angående denaturering av proteiner?

19. 
Vilken nettoladdning har en zwitterjon?

20. 
Vilket alternativ är inte en typ av proteiner?

21. 
Saltsyran i magsäcken denaturerar de proteiner vi äter. Vilka bindningar i proteinet påverkar saltsyran?

22. 
Vad menas med konjugerande proteiner?

23. 
Proteinernas tertiärstruktur skapas och hålls ihop av olika typer av bindningar mellan aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) eller med omgivande vattenmolekyler. Vad heter bindningen vid nummer 3?

24. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

25. 
Proteiner kan delas in i 2 huvudgrupper. Vilka?

26. 
Hur bildas sekundärstrukturer?

27. 
Vad stämmer angående denaturering av proteiner?

28. 
Många proteiner innehåller prostetiska grupper. Vad är felaktigt angående prostetiska grupper?

29. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i ett glykoprotein?

30. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

31. 
Vilka egenskaper måste aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) ha för att betastrukturer ska uppstå?

32. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

33. 
Mycket av proteinets veckning sker spontant. Hur går det till?

34. 
Hur många strukturnivåer har följande protein?

35. 
Vad är proteiner i huvudsak uppbyggda av?

36. 
Vad av följande är centralt när det kommer till hur ett protein veckas till sin korrekta 3D-struktur?

37. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i ett hemoprotein?

38. 
Vad kallas den struktur som visar hur olika subenheter sitter i förhållande till varandra?

39. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

40. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

41. 
Vad är en vanlig konsekvens vid felveckning av ett protein?

42. 
Vad är ett protein?

43. 
Ett äldre namn på proteiner är...?

44. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

45. 
Vad heter följande sekundärstruktur?

46. 
Vad heter dom proteiner som hjälper andra proteiner med proteinveckningen?

47. 
Vilken av följande påståenden beskriver bäst proteinveckning?

48. 
Vad är en tripeptid?

49. 
Saltsyran i magsäcken denaturerar de proteiner vi äter. Vilka bindningar i proteinet påverkar saltsyran?

50. 
Proteinernas tertiärstruktur skapas och hålls ihop av olika typer av bindningar mellan aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) eller med omgivande vattenmolekyler. Vad heter bindningen vid nummer 1?

51. 
Proteinernas tertiärstruktur skapas och hålls ihop av olika typer av bindningar mellan aminosyrornas sidokedjor (R-grupper) eller med omgivande vattenmolekyler. Vad heter bindningen vid nummer 4?

<a href="https://kemilektioner.se/wp-content/uploads/2024/03/Skarmavbild-2024-03-01-kl.-09.01.49.png"><img class="alignnone wp-image-6885" src="https://kemilektioner.se/wp-content/uploads/2024/03/Skarmavbild-2024-03-01-kl.-09.01.49.png" alt="" width="292" height="218" /></a>

52. 
Vad kan vara orsaker till felveckning av proteiner?

53. 
Vilka sekundärstrukturer ingår i följande protein?

54. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör dessa aminosyror?

55. 
Vad är proteiner i huvudsak uppbyggda av?

56. 
Hur många av aminosyrorna är essentiella för vuxna individer?

57. 
Vilken typ av bindningar kan opolära sidokedjor skapa mellan varandra?

58. 
Vad heter sekundärstrukturen på bild b)?

59. 
Hur bildas tertiärstrukturer?

60. 
Sekvensen av aminosyror i polypeptidkedjan är...?

61. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i ett lipoprotein?

62. 
Vilka två alternativ är möjliga effekter av denaturering av proteiner?

63. 
Vilken typ av bindningar skapar basiska sidokedjor till sura sidokedjor vid fysiologiskt pH-värde?

64. 
Namnet protein härstammar från det grekiska ordet ”protos” som betyder...?

65. 
Bilden visar proteinet myoglobin. Vilka påståenden är felaktiga?

66. 
Alla aminosyror är uppbyggda på ungefär samma sätt. Vilket av alternativen är inte en del som ingår i alla aminosyror?

67. 
De 20 aminosyrorna som bygger upp kroppens proteiner delas in i 4 grupper utifrån sidokedjans egenskaper. Vilken grupp tillhör nedanstående aminosyra??

68. 
Proteiner kan delas in i 2 huvudgrupper. Vilken huvudgrupp tillhör proteinet på bilden?

69. 
Proteiner kan ha olika ämnen bundna till sig. Vilket ämne sitter bunden i en proteoglykan?

70. 
Vad heter bindningarna som håller ihop och hjälper till att skapa följande sekundärstruktur?

71. 
Vad menas med enkla proteiner?