Test: Elektrokemiska spänningsserien

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Stämmer detta påstående?

Magnesium reagerar spontant med natriumjoner om en bit magnesiummetall placeras i en vattenlösning av natriumnitrat.

2. 
Vilka två viktiga regler finns det när det gäller den elektrokemiska spänningsserien?

3. 
Kan nedanstående reaktion ske?

4. 
Kan nedanstående reaktion ske?

5. 
Kan nedanstående reaktion ske?

6. 
Stämmer detta påstående?

Kalcium reagerar spontant med silverjoner om en bit kalciummetall placeras i en vattenlösning av silvernitrat.

7. 
Kan nedanstående reaktion ske?

8. 
Vad är korrekt angående metaller?

9. 
Stämmer detta påstående?

Koppar är ett starkare reduktionsmedel än järn.

10. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man silver i saltsyra sker en upplösning av metallen.

11. 
Stämmer detta påstående?

Zink är ett starkare reduktionsmedel än järn.

12. 
Stämmer detta påstående?

Blandar man en vattenlösning av zinkklorid med svavelsyra så sker en reaktion där det bildas vätgas.

13. 
Kan nedanstående reaktion ske?

14. 
Stämmer detta påstående?

Silver är ett starkare reduktionsmedel än kalcium

15. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man en bit aluminium i saltsyra sker en upplösning av metallen.

16. 
Stämmer detta påstående?

Blandar man en vattenlösning av CaCl2 med saltsyra sker en reaktion då det bildas vätgas.

17. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man en bit aluminium i saltsyra så bildas det vätgas.

18. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man guld i saltsyra så bildas det vätgas.