Test: Galvaniska element

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?
2. Vad är EMK för ett galvaniska element bestående av en magnesiumelektrod resp. en kromelektrod?
3. Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
4. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med koppar och zink?
5. Vad är EMK för nedanstående galvaniska element?
6. Vilken typ av "totalreaktion" sker i ett galvaniskt element?
7. Vad stämmer angående en anod?
8. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med järn och bly?
9. Vad är EMK för ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod resp. aluminiumelektrod?
10. Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?
11. Vad visar bilden?
12. Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med silver och krom?
13. Du har ett galvaniskt element bestående av en blyelektrod och en magnesiumelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
14. Vad är ett annat namn på den/de saltlösningar som elektroderna i ett galvaniskt element är doppade i?
15. Studera nedanstående galvaniska element. Vilken metallelektrod kommer öka i vikt när elementet ger ström?
16. Du har ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod och en zinkelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
17. Vad stämmer angående en katod?
18. Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
19. Vilken typ av reaktion sker vid katoden?
20. Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.
21. Studera nedanstående galvaniska element. Vid vilken metallelektrod sker oxidation?
22. Studera nedanstående galvaniska element. Vilken laddning har zinkjonerna i den ena elektrolytlösningen?
23. Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.
24. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med nickel och tenn?
25. Vilken typ av reaktion sker vid anoden?