Test: Galvaniska element

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad visar bilden?

2. 
Vad är ett annat namn på den/de saltlösningar som elektroderna i ett galvaniskt element är doppade i?

3. 
Vad är EMK för ett galvaniska element bestående av en magnesiumelektrod resp. en kromelektrod?

4. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vid vilken metallelektrod sker oxidation?

5. 
Vad stämmer angående en anod?

6. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

7. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?

8. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod och en zinkelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

9. 
Vilken typ av reaktion sker vid katoden?

10. 
Vad är EMK för nedanstående galvaniska element?

11. 
Vad är EMK för ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod resp. aluminiumelektrod?

12. 
Vilken typ av reaktion sker vid anoden?

13. 
Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.

14. 
Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?

15. 
Vilken typ av "totalreaktion" sker i ett galvaniskt element?

16. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med nickel och tenn?

17. 
Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med silver och krom?

18. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

19. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vilken laddning har zinkjonerna i den ena elektrolytlösningen?

20. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med järn och bly?

21. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med koppar och zink?

22. 
Vad stämmer angående en katod?

23. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vilken metallelektrod kommer öka i vikt när elementet ger ström?

24. 
Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.

25. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en blyelektrod och en magnesiumelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?