Test: Galvaniska element

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad är EMK för ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod resp. aluminiumelektrod?
2. Studera nedanstående galvaniska element. Vilken metallelektrod kommer öka i vikt när elementet ger ström?
3. Vilken typ av "totalreaktion" sker i ett galvaniskt element?
4. Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.
5. Vad stämmer angående en katod?
6. Studera nedanstående galvaniska element. Vid vilken metallelektrod sker oxidation?
7. Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
8. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med koppar och zink?
9. Vilken typ av reaktion sker vid katoden?
10. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med järn och bly?
11. Du har ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod och en zinkelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
12. Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med silver och krom?
13. Du har ett galvaniskt element bestående av en blyelektrod och en magnesiumelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
14. Vad är EMK för ett galvaniska element bestående av en magnesiumelektrod resp. en kromelektrod?
15. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med nickel och tenn?
16. Vad är ett annat namn på den/de saltlösningar som elektroderna i ett galvaniskt element är doppade i?
17. Vilken typ av reaktion sker vid anoden?
18. Vad visar bilden?
19. Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
20. Studera nedanstående galvaniska element. Vilken laddning har zinkjonerna i den ena elektrolytlösningen?
21. Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.
22. Vad är EMK för nedanstående galvaniska element?
23. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?
24. Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?
25. Vad stämmer angående en anod?