Test: Galvaniska element

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är EMK för ett galvaniska element bestående av en magnesiumelektrod resp. en kromelektrod?

2. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?

3. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med nickel och tenn?

4. 
Vilken typ av reaktion sker vid katoden?

5. 
Vad är ett annat namn på den/de saltlösningar som elektroderna i ett galvaniskt element är doppade i?

6. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med koppar och zink?

7. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod och en zinkelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

8. 
Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med silver och krom?

9. 
Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?

10. 
Vad är EMK för ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod resp. aluminiumelektrod?

11. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vilken metallelektrod kommer öka i vikt när elementet ger ström?

12. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

13. 
Vad är EMK för nedanstående galvaniska element?

14. 
Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.

15. 
Vad visar bilden?

16. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vilken laddning har zinkjonerna i den ena elektrolytlösningen?

17. 
Vilken typ av reaktion sker vid anoden?

18. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med järn och bly?

19. 
Vad stämmer angående en anod?

20. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

21. 
Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.

22. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vid vilken metallelektrod sker oxidation?

23. 
Vad stämmer angående en katod?

24. 
Vilken typ av "totalreaktion" sker i ett galvaniskt element?

25. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en blyelektrod och en magnesiumelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?