Test: Galvaniska element

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med nickel och tenn?

2. 
Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.

3. 
Vad stämmer angående en katod?

4. 
Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med silver och krom?

5. 
Vad är EMK för ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod resp. aluminiumelektrod?

6. 
Vilken typ av reaktion sker vid katoden?

7. 
Vilken typ av "totalreaktion" sker i ett galvaniskt element?

8. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en blyelektrod och en magnesiumelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

9. 
Vilken typ av reaktion sker vid anoden?

10. 
Vad är EMK för ett galvaniska element bestående av en magnesiumelektrod resp. en kromelektrod?

11. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

12. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?

13. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vilken metallelektrod kommer öka i vikt när elementet ger ström?

14. 
Vad stämmer angående en anod?

15. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vilken laddning har zinkjonerna i den ena elektrolytlösningen?

16. 
Vad är ett annat namn på den/de saltlösningar som elektroderna i ett galvaniskt element är doppade i?

17. 
Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?

18. 
Vad är EMK för nedanstående galvaniska element?

19. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med koppar och zink?

20. 
Vad visar bilden?

21. 
Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.

22. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vid vilken metallelektrod sker oxidation?

23. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med järn och bly?

24. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod och en zinkelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

25. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?