Test: Galvaniska element

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med silver och krom?
2. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med koppar och zink?
3. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med nickel och tenn?
4. Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?
5. Vad stämmer angående en anod?
6. Vad är EMK för ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod resp. aluminiumelektrod?
7. Studera nedanstående galvaniska element. Vilken metallelektrod kommer öka i vikt när elementet ger ström?
8. Vad är ett annat namn på den/de saltlösningar som elektroderna i ett galvaniskt element är doppade i?
9. Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.
10. Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.
11. Vad är EMK för nedanstående galvaniska element?
12. Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
13. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?
14. Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
15. Vad är EMK för ett galvaniska element bestående av en magnesiumelektrod resp. en kromelektrod?
16. Vad stämmer angående en katod?
17. Studera nedanstående galvaniska element. Vid vilken metallelektrod sker oxidation?
18. Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med järn och bly?
19. Vilken typ av reaktion sker vid anoden?
20. Du har ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod och en zinkelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
21. Vilken typ av "totalreaktion" sker i ett galvaniskt element?
22. Du har ett galvaniskt element bestående av en blyelektrod och en magnesiumelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?
23. Vilken typ av reaktion sker vid katoden?
24. Vad visar bilden?
25. Studera nedanstående galvaniska element. Vilken laddning har zinkjonerna i den ena elektrolytlösningen?