Test: Olika typer av fetter och fettsyror

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad stämmer angående fettsyran på bilden?
2. Vad stämmer angående fettsyran på bilden?
3. Omättade fettsyror kan förstöras genom en typ av oxidation som kallas för?
4. Vad stämmer angående fleromättade fettsyror?
5. Vad stämmer angående enkelomättade fettsyror?
6. Vilka delar ingår i en fosfolipid?
7. Vad stämmer inte angående mättade fettsyror?
8. Vilken typ av fettsyror har lägst smältpunkt?
9. En triglycerid (triacylglycerol) är uppbyggt av en glycerolmolekyl och...?
10. Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?
11. Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?
12. Vad stämmer inte angående fettsyror?
13. Ämnen som skyddar fettsyror och andra ämnen genom att fungera som ”livvakter” och offra sig själva genom att donerar elektroner.
14. En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?
15. Vad stämmer angående fettsyran på bilden?
16. Vad räknas inte till gruppen lipider?
17. Vad stämmer angående dubbelbindningen på bilden?
18. Vilken typ av fettsyror har högst smältpunkt?
19. Vad stämmer angående dubbelbindningen på bilden?
20. En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?
21. Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?
22. Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?
23. Ämnen som har s.k. ”oparade elektroner” och vill ha en elektron till kallas för?
24. Vad stämmer angående nedanstående fettsyra?
25. Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?
26. Vad stämmer angående fettsyran på bilden?