Test: Fetter och fettsyror – del 1 och 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?

2. 
En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?

3. 
Vad räknas inte till gruppen lipider?

4. 
Vad stämmer angående fleromättade fettsyror?

5. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

6. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

7. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

8. 
Vilken är den korrekta beteckningen på följande fettsyra enligt omega-referenssystemet?

9. 
En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?

10. 
Vilken typ av fettsyror har högst smältpunkt?

11. 
Vilken är den korrekta beteckningen på följande fettsyra enligt karboxyl-referenssystemet?

12. 
En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?

13. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

14. 
Vad stämmer angående enkelomättade fettsyror?

15. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

16. 
En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?

17. 
Vilka delar ingår i en fosfolipid?

18. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

19. 
Vad stämmer inte angående fettsyror?

20. 
Vilken är den korrekta beteckningn på följande fettsyra enligt omega-referenssystemet?

21. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

22. 
En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?

23. 
Vad stämmer inte angående mättade fettsyror?

24. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

25. 
Vilken typ av fettsyror har lägst smältpunkt?

26. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

27. 
En triglycerid (triacylglycerol) är uppbyggt av en glycerolmolekyl och...?

28. 
En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?

29. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?