Test: Olika typer av fetter och fettsyror

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?
2. Vad stämmer angående fettsyran på bilden?
3. En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?
4. Vad stämmer angående dubbelbindningen på bilden?
5. Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?
6. Vad stämmer inte angående fettsyror?
7. Vad räknas inte till gruppen lipider?
8. Ämnen som skyddar fettsyror och andra ämnen genom att fungera som ”livvakter” och offra sig själva genom att donerar elektroner.
9. En triglycerid (triacylglycerol) är uppbyggt av en glycerolmolekyl och...?
10. Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?
11. Omättade fettsyror kan förstöras genom en typ av oxidation som kallas för?
12. Ämnen som har s.k. ”oparade elektroner” och vill ha en elektron till kallas för?
13. Vad stämmer angående fleromättade fettsyror?
14. Vilka delar ingår i en fosfolipid?
15. Vad stämmer inte angående mättade fettsyror?
16. Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?
17. Vad stämmer angående enkelomättade fettsyror?
18. Vad stämmer angående nedanstående fettsyra?
19. Vad stämmer angående fettsyran på bilden?
20. Vad stämmer angående fettsyran på bilden?
21. Vilken typ av fettsyror har högst smältpunkt?
22. Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?
23. Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?
24. Vad stämmer angående dubbelbindningen på bilden?
25. Vilken typ av fettsyror har lägst smältpunkt?
26. Vad stämmer angående fettsyran på bilden?