Test: Olika typer av fetter och fettsyror

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad stämmer angående dubbelbindningen på bilden?

2. 
Vad stämmer angående nedanstående fettsyra?

3. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

4. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

5. 
Ämnen som skyddar fettsyror och andra ämnen genom att fungera som ”livvakter” och offra sig själva genom att donerar elektroner.

6. 
Vilken typ av fettsyror har högst smältpunkt?

7. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

8. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

9. 
Vad räknas inte till gruppen lipider?

10. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

11. 
Omättade fettsyror kan förstöras genom en typ av oxidation som kallas för?

12. 
Ämnen som har s.k. ”oparade elektroner” och vill ha en elektron till kallas för?

13. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

14. 
Vad stämmer inte angående mättade fettsyror?

15. 
Vad stämmer inte angående fettsyror?

16. 
Vad stämmer angående fettsyran på bilden?

17. 
Vad stämmer angående dubbelbindningen på bilden?

18. 
En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?

19. 
Vad stämmer angående enkelomättade fettsyror?

20. 
Vilken typ av fettsyror har lägst smältpunkt?

21. 
En fettsyra har följande beteckning. Vilka påståenden är korrekta?

22. 
Vad stämmer angående fleromättade fettsyror?

23. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?

24. 
Vilka delar ingår i en fosfolipid?

25. 
En triglycerid (triacylglycerol) är uppbyggt av en glycerolmolekyl och...?

26. 
Här är beteckningen på en fettsyra utifrån karboxyl-referenssystemet. Vilka påståenden är korrekta?