Test: Olika typer av kolhydrater

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilka av alternativen är polysackarider?
2. Vilken/vilka polysackarider innehåller β-1,4-glykosidbindningar?
3. Vilken/vilka bindningar finns i glykogen?
4. Vilka av alternativen är monosackarider?
5. Vilka av alternativen är polysackarider?
6. Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi i hos djur?
7. Vilken/vilka bindningar finns i amylopektin?
8. Vilken/vilka bindningar finns i cellulosa?
9. Vad är det kemiska namnet på mjölksocker?
10. Vilken/vilka av följande ämnen är polysackarider med förgreningar?
11. Vad är namnet på det hormon som bildas i bukspottkörteln (pankreas) och stimulerar levern att höja blodsockret.
12. Disackariderna maltos och sackaros (sukros) innehåller...?
13. Vilka av alternativen är monosackarider?
14. Laktosintoleranta saknar (eller har för lite av) ett enzym som heter...?
15. Vilka av alternativen är disackarider?
16. Vad kallas den process där lagrat glykogen i levern spjälkas till glukos som sedan utsöndras till blodet?
17. Amylos, amylopektin och glykogen är uppbyggda av...?
18. Vad är det kemiska namnet på druvsocker?
19. Vilken av följande ämnen har flest förgreningar?
20. Cellulosa och cellobios är uppbyggda av...?
21. Vilka av alternativen är disackarider?
22. Vad kallas den process i levern där nytt glukos produceras från t.ex. olika aminosyror, glycerol eller laktat??
23. Vilken/vilka bindningar finns i amylos?
24. Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi hos växter?
25. När enzymet laktas spjälkar laktos i tunntarmen så bildas monosackariderna...?
26. Di- och polysackarider bildas i en typ av reaktion som kallas för...?