Test: Olika typer av kolhydrater

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Disackariderna maltos och sackaros (sukros) innehåller...?
2. Vilken/vilka bindningar finns i glykogen?
3. Di- och polysackarider bildas i en typ av reaktion som kallas för...?
4. Vilka av alternativen är polysackarider?
5. Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi hos växter?
6. Vilka av alternativen är monosackarider?
7. Vad är det kemiska namnet på mjölksocker?
8. Vilken/vilka bindningar finns i amylopektin?
9. Vilken/vilka bindningar finns i amylos?
10. Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi i hos djur?
11. Vilken/vilka av följande ämnen är polysackarider med förgreningar?
12. Laktosintoleranta saknar (eller har för lite av) ett enzym som heter...?
13. Vilka av alternativen är monosackarider?
14. Vad kallas den process där lagrat glykogen i levern spjälkas till glukos som sedan utsöndras till blodet?
15. Vad är namnet på det hormon som bildas i bukspottkörteln (pankreas) och stimulerar levern att höja blodsockret.
16. Amylos, amylopektin och glykogen är uppbyggda av...?
17. Vad är det kemiska namnet på druvsocker?
18. Vilken av följande ämnen har flest förgreningar?
19. När enzymet laktas spjälkar laktos i tunntarmen så bildas monosackariderna...?
20. Vilken/vilka bindningar finns i cellulosa?
21. Vilka av alternativen är polysackarider?
22. Vad kallas den process i levern där nytt glukos produceras från t.ex. olika aminosyror, glycerol eller laktat??
23. Vilken/vilka polysackarider innehåller β-1,4-glykosidbindningar?
24. Vilka av alternativen är disackarider?
25. Cellulosa och cellobios är uppbyggda av...?
26. Vilka av alternativen är disackarider?