Test: Olika typer av kolhydrater

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är korrekt angående kostfibrer?

2. 
Vad är en polysackarid?

3. 
Vilken/vilka bindningar finns i cellulosa?

4. 
Vad är en oligosackarid?

5. 
Vilka av alternativen är monosackarider?

6. 
Vilken typ av monosackarid visa bilden?

7. 
Vilka av alternativen är disackarider?

8. 
Vilka av alternativen är polysackarider?

9. 
Vilken/vilka av följande ämnen är polysackarider med förgreningar?

10. 
Laktosintoleranta saknar (eller har för lite av) ett enzym som heter...?

11. 
Vilka av alternativen är polysackarider?

12. 
Vad är korrekt angående kostfibrer?

13. 
Vilken/vilka bindningar finns i amylos?

14. 
Vad är en disackarid?

15. 
Vad är det kemiska namnet på vanligt strösocker?

16. 
Vilken typ av monosackarid visa bilden?

17. 
Vilken av följande ämnen har flest förgreningar?

18. 
Vad är en monosackarid?

19. 
Di- och polysackarider bildas i en typ av reaktion som kallas för...?

20. 
Vad är korrekt angående kostfibrer?

21. 
Cellulosa och cellobios är uppbyggda av...?

22. 
Vilken/vilka av följande polysackarider har inga förgreningar?

23. 
Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi i hos djur?

24. 
Amylos, amylopektin och glykogen är uppbyggda av...?

25. 
Vilken/vilka bindningar finns i glykogen?

26. 
Vad är felaktigt angående kolhydrater?

27. 
Vilken typ av monosackarid visa bilden?

28. 
Vilken/vilka bindningar finns i amylopektin?

29. 
Vad är en aldohexos?

30. 
Vilka av alternativen är disackarider?

31. 
Vad är det kemiska namnet på druvsocker?

32. 
Vad är det kemiska namnet på mjölksocker?

33. 
Vilken/vilka polysackarider innehåller β-1,4-glykosidbindningar?

34. 
Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi hos växter?

35. 
Vilken typ av monosackarid visa bilden?

36. 
När enzymet laktas spjälkar laktos i tunntarmen så bildas monosackariderna...?

37. 
Vad är en ketohexos?

38. 
Vilka av alternativen är monosackarider?

39. 
Vilken typ av monosackarid visa bilden?

40. 
Disackariderna maltos och sackaros (sukros) innehåller...?