Test: Olika typer av kolhydrater

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Cellulosa och cellobios är uppbyggda av...?

2. 
Vad är felaktigt angående kolhydrater?

3. 
Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi i hos djur?

4. 
Vilken/vilka polysackarider innehåller β-1,4-glykosidbindningar?

5. 
Amylos, amylopektin och glykogen är uppbyggda av...?

6. 
Vad är en oligosackarid?

7. 
Vilken typ av monosackarid visa bilden?

8. 
Vilken av följande ämnen har flest förgreningar?

9. 
Vad är en monosackarid?

10. 
Vilka av alternativen är disackarider?

11. 
Disackariderna maltos och sackaros (sukros) innehåller...?

12. 
Vilka av alternativen är monosackarider?

13. 
Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi hos växter?

14. 
Vilka av alternativen är polysackarider?

15. 
Vilken/vilka av följande polysackarider har inga förgreningar?

16. 
Vad är korrekt angående kostfibrer?

17. 
Vad är en ketohexos?

18. 
Vad är korrekt angående kostfibrer?

19. 
Laktosintoleranta saknar (eller har för lite av) ett enzym som heter...?

20. 
Vad är en aldohexos?

21. 
Vilken/vilka bindningar finns i glykogen?

22. 
Vilken/vilka bindningar finns i amylopektin?

23. 
Vad är det kemiska namnet på druvsocker?

24. 
Vilken typ av monosackarid visa bilden?

25. 
Vilka av alternativen är disackarider?

26. 
Vad är en disackarid?

27. 
Vad är korrekt angående kostfibrer?

28. 
Vad är det kemiska namnet på mjölksocker?

29. 
Di- och polysackarider bildas i en typ av reaktion som kallas för...?

30. 
När enzymet laktas spjälkar laktos i tunntarmen så bildas monosackariderna...?

31. 
Vilken typ av monosackarid visa bilden?

32. 
Vilken/vilka av följande ämnen är polysackarider med förgreningar?

33. 
Vad är en polysackarid?

34. 
Vilken typ av monosackarid visa bilden?

35. 
Vad är det kemiska namnet på vanligt strösocker?

36. 
Vilken/vilka bindningar finns i amylos?

37. 
Vilken typ av monosackarid visa bilden?

38. 
Vilken/vilka bindningar finns i cellulosa?

39. 
Vilka av alternativen är polysackarider?

40. 
Vilka av alternativen är monosackarider?