Test: Olika typer av kolhydrater

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken/vilka bindningar finns i cellulosa?
2. Vilka av alternativen är monosackarider?
3. Vad är det kemiska namnet på mjölksocker?
4. Vad kallas den process där lagrat glykogen i levern spjälkas till glukos som sedan utsöndras till blodet?
5. Vilka av alternativen är disackarider?
6. Vad är det kemiska namnet på druvsocker?
7. Cellulosa och cellobios är uppbyggda av...?
8. Vilken/vilka bindningar finns i amylos?
9. Vilken/vilka av följande ämnen är polysackarider med förgreningar?
10. Vilken/vilka polysackarider innehåller β-1,4-glykosidbindningar?
11. Vad kallas den process i levern där nytt glukos produceras från t.ex. olika aminosyror, glycerol eller laktat??
12. Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi i hos djur?
13. Di- och polysackarider bildas i en typ av reaktion som kallas för...?
14. Vilken av följande ämnen har flest förgreningar?
15. Vad är namnet på det hormon som bildas i bukspottkörteln (pankreas) och stimulerar levern att höja blodsockret.
16. När enzymet laktas spjälkar laktos i tunntarmen så bildas monosackariderna...?
17. Amylos, amylopektin och glykogen är uppbyggda av...?
18. Laktosintoleranta saknar (eller har för lite av) ett enzym som heter...?
19. Disackariderna maltos och sackaros (sukros) innehåller...?
20. Vilka av alternativen är disackarider?
21. Vilka av alternativen är polysackarider?
22. Vilka av alternativen är polysackarider?
23. Vilken/vilka bindningar finns i glykogen?
24. Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi hos växter?
25. Vilka av alternativen är monosackarider?
26. Vilken/vilka bindningar finns i amylopektin?