Test: Olika typer av kolhydrater

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Cellulosa och cellobios är uppbyggda av...?

2. 
Vilken/vilka bindningar finns i amylos?

3. 
Vilka av alternativen är monosackarider?

4. 
Vad är det kemiska namnet på mjölksocker?

5. 
Laktosintoleranta saknar (eller har för lite av) ett enzym som heter...?

6. 
Di- och polysackarider bildas i en typ av reaktion som kallas för...?

7. 
Vilka av alternativen är disackarider?

8. 
Vad är det kemiska namnet på druvsocker?

9. 
Vilken/vilka polysackarider innehåller β-1,4-glykosidbindningar?

10. 
När enzymet laktas spjälkar laktos i tunntarmen så bildas monosackariderna...?

11. 
Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi i hos djur?

12. 
Vad kallas den process i levern där nytt glukos produceras från t.ex. olika aminosyror, glycerol eller laktat??

13. 
Vilken/vilka av följande ämnen är polysackarider med förgreningar?

14. 
Vilka av alternativen är polysackarider?

15. 
Amylos, amylopektin och glykogen är uppbyggda av...?

16. 
Vilken/vilka bindningar finns i cellulosa?

17. 
Vilka av alternativen är polysackarider?

18. 
Vilken/vilka polysackarider fungerar som lagrad energi hos växter?

19. 
Disackariderna maltos och sackaros (sukros) innehåller...?

20. 
Vilken av följande ämnen har flest förgreningar?

21. 
Vad är namnet på det hormon som bildas i bukspottkörteln (pankreas) och stimulerar levern att höja blodsockret.

22. 
Vilken/vilka bindningar finns i amylopektin?

23. 
Vilka av alternativen är monosackarider?

24. 
Vilka av alternativen är disackarider?

25. 
Vilken/vilka bindningar finns i glykogen?

26. 
Vad kallas den process där lagrat glykogen i levern spjälkas till glukos som sedan utsöndras till blodet?