Test: Kroppens skelettben och leder

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter benet/strukturen?

2. 
Vad heter benet/strukturen?

3. 
Vilken typ av led finns i knäleden?

4. 
Vad heter benet/strukturen?

5. 
Vad heter benet/strukturen med bokstaven E?

6. 
Vilka 2 ben syns på denna bild?

7. 
Vad heter benet/strukturen?

8. 
Vad heter benet/strukturen?

9. 
Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?

10. 
Vad heter kotorna som har blå/lila färg?

11. 
Vad heter benet/strukturen med bokstaven D?

12. 
Vad heter benet/strukturen med nummer 7?

13. 
Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?

14. 
Vad heter benet/strukturen?

15. 
Hur många cervikalkotor finns det?

16. 
Vad är namnet på kota C1?

17. 
Hur många thorakalkotor finns det?

18. 
Vad heter benet/strukturen?

19. 
Vilken typ av led finns i handleden?

20. 
Vad heter benet/strukturen med bokstaven B?

21. 
Vad heter benet/strukturen?

22. 
Hur många lumbalkotor finns det?

23. 
Vilken typ av led finns i höftleden?

24. 
Vad heter kotorna som har grön färg?

25. 
Vad heter benet/strukturen?

26. 
Vad heter benet/strukturen?

27. 
Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?

28. 
Vad heter benet/strukturen?

29. 
Vad heter benet/strukturen?

30. 
Vad är namnet på kota C2?

31. 
Vad heter benet/strukturen med nummer 2 och 11?

32. 
Vad heter benet/strukturen med nummer 3 och 10?

33. 
Vad heter benet/strukturen med bokstaven A?

34. 
Vad heter benet/strukturen med nummer 3?

35. 
Vad heter benet/strukturen med nummer 6?

36. 
Vad heter strukturen som är skadad?

37. 
Vad heter benet/strukturen?

38. 
Vilket ben/struktur fäster patellarsenan på?

39. 
Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?

40. 
Vad heter benet/strukturen med nummer 2?

41. 
Vad heter benet/strukturen?

42. 
Vilka 2 begrepp betyder samma sak?

43. 
Vad heter benet/strukturen som pilen pekar på?

44. 
Vad heter benet/strukturen?

45. 
Vilka av följande strukturer är uppbyggda av brosk?

46. 
Vad heter benet/strukturen med bokstaven F?

47. 
Vad heter kotorna som har röd färg?

48. 
Vad heter ryggraden på latin?

49. 
Vad heter benet/strukturen med nummer 4?

50. 
Vilket ben/struktur fäster quadricepssenan på?