Test: Kroppens skelettben och leder

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter benet/strukturen?
2. Vad heter benet/strukturen med nummer 2 och 11?
3. Vad heter benet/strukturen med bokstaven D?
4. Vad heter benet/strukturen?
5. Vad heter benet/strukturen?
6. Vad heter benet/strukturen?
7. Vilken typ av led finns i knäleden?
8. Vad heter benet/strukturen med bokstaven F?
9. Vad heter benet/strukturen?
10. Vad heter benet/strukturen?
11. Vilken typ av led finns i handleden?
12. Vilka av följande strukturer är uppbyggda av brosk?
13. Vad heter benet/strukturen som pilen pekar på?

14. Vad är namnet på kota C2?
15. Vad är namnet på kota C1?
16. Vad heter benet/strukturen med nummer 3?
17. Vad heter benet/strukturen med bokstaven E?
18. Vad heter benet/strukturen med nummer 4?
19. Vad heter ryggraden på latin?
20. Vilken typ av led finns i höftleden?
21. Vad heter benet/strukturen?
22. Vad heter benet/strukturen med bokstaven A?
23. Vad heter benet/strukturen?
24. Vilket ben/struktur fäster quadricepssenan på?
25. Vad heter benet/strukturen med nummer 2?
26. Vad heter benet/strukturen?

27. Vad heter kotorna som har röd färg?
28. Vad heter benet/strukturen med nummer 5?
29. Vad heter benet/strukturen?
30. Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?
31. Vad heter benet/strukturen?
32. Vad heter benet/strukturen?
33. Vad heter benet/strukturen med bokstaven B?
34. Vad heter benet/strukturen?
35. Vilka 2 begrepp betyder samma sak?
36. Hur många cervikalkotor finns det?
37. Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?
38. Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?
39. Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?
40. Vad heter benet/strukturen med nummer 6?
41. Vad heter kotorna som har blå/lila färg?
42. Hur många thorakalkotor finns det?
43. Vad heter benet/strukturen med nummer 3 och 10?
44. Vad heter benet/strukturen?
45. Vad heter benet/strukturen med nummer 7?
46. Hur många lumbalkotor finns det?
47. Vilka 2 ben syns på denna bild?
48. Vad heter benet/strukturen?
49. Vad heter kotorna som har grön färg?
50. Vilket ben/struktur fäster patellarsenan på?