Test: Kroppens skelettben och leder

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter kotorna som har röd färg?
2. Vad heter benet/strukturen?
3. Vad heter benet/strukturen?
4. Vad heter benet/strukturen?
5. Vad heter benet/strukturen med bokstaven F?
6. Vad heter kotorna som har grön färg?
7. Vad heter benet/strukturen?
8. Vad heter benet/strukturen med nummer 3 och 10?
9. Vad heter kotorna som har blå/lila färg?
10. Vad heter benet/strukturen med nummer 3?
11. Vilken typ av led finns i knäleden?
12. Vilka av följande strukturer är uppbyggda av brosk?
13. Vilken typ av led finns i handleden?
14. Vad är namnet på kota C1?
15. Vad heter benet/strukturen?

16. Vilket ben/struktur fäster quadricepssenan på?
17. Vad heter benet/strukturen som pilen pekar på?

18. Vad heter benet/strukturen med nummer 7?
19. Hur många thorakalkotor finns det?
20. Vad heter benet/strukturen med nummer 6?
21. Vad heter benet/strukturen?
22. Vad heter benet/strukturen?
23. Vad heter benet/strukturen?
24. Vad heter benet/strukturen?
25. Vad heter benet/strukturen med nummer 2 och 11?
26. Vad heter benet/strukturen med bokstaven D?
27. Vad heter benet/strukturen med nummer 5?
28. Vad är namnet på kota C2?
29. Vilka 2 begrepp betyder samma sak?
30. Vilken typ av led finns i höftleden?
31. Vad heter benet/strukturen med nummer 2?
32. Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?
33. Vad heter ryggraden på latin?
34. Hur många lumbalkotor finns det?
35. Vad heter benet/strukturen med bokstaven A?
36. Vad heter benet/strukturen?
37. Hur många cervikalkotor finns det?
38. Vad heter benet/strukturen?
39. Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?
40. Vad heter benet/strukturen med nummer 4?
41. Vilka 2 ben syns på denna bild?
42. Vad heter benet/strukturen?
43. Vad heter benet/strukturen?
44. Vad heter benet/strukturen med bokstaven B?
45. Vilket ben/struktur fäster patellarsenan på?
46. Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?
47. Vad är samlingsnamnet för de färgade benen?
48. Vad heter benet/strukturen?
49. Vad heter benet/strukturen med bokstaven E?
50. Vad heter benet/strukturen?