Test: Namnge skelettmuskler på överkroppen – nivå 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

2. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

3. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

4. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

5. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

6. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

7. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

8. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

9. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

10. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

11. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

12. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

13. 
Vad är det svenska samlingsnamnet för musklerna på bilden?

14. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden (samlingsnamnet)?

15. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?