Test: Namnge skelettmuskler på överkroppen – nivå 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Bilden visar ett tvärsnitt genom bukmuskulaturen. Vilken bukmuskel har nummer 5 på bilden?

2. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

3. 
Bilden visar ett tvärsnitt genom bukmuskulaturen. Vilken bukmuskel har nummer 4 på bilden?

4. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

5. 
Vilken skelettmuskel har en röd färg på bilden (längst till höger)?

6. 
Vilken skelettmuskel har en blå färg på bilden (längst till vänster)?

7. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

8. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

9. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

10. 
Bilden visar ett tvärsnitt genom bukmuskulaturen. Vilken bukmuskel har nummer 3 på bilden?

11. 
Bilden visar ett tvärsnitt genom bukmuskulaturen. Vilken bukmuskel har nummer 6 på bilden?

12. 
Vilken skelettmuskel har en grön färg på bilden (i mitten)?

13. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

14. 
Vilken skelettmuskel på bilden har en inflammerad sena?

15. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

16. 
Vilken skelettmuskel på bilden är skadad?

17. 
Vilken skelettmuskel syns på bilden?

18. 
Vilken skelettmuskel pekar det svarta strecket på?