Test: Introduktion till reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter reaktionstypen?
2. Vilken typ av reaktion visar bilden?
3. Vad heter reaktionstypen?
4. Vad heter reaktionstypen?
5. Vilken av följande ämnen är minst lämplig som elektrofil?
6. Vilken typ av reaktion visar bilden?
7. Vilket av följande alternativ behövs inte för att syntetisera en ester?
8. Vilken av följande ämnen är ej lämplig som nukleofil?
9. Vilken typ av reaktion visar bilden?
10. Vilken av nedanstående ämnestyper kan inte delta i additionsreaktioner?
11. Vilken typ av reaktion visar bilden?
12. Vilken av följande ämnen är minst lämplig som elektrofil?
13. Vad heter reaktionstypen?
14. Vad kallas nedanstående partikel?
15. Vad heter reaktionstypen?
16. Vilken typ av reaktion visar bilden?
17. Vilken typ av reaktion visar bilden?
18. Vad heter reaktionstypen?
19. Vad heter reaktionstypen?
20. Vilken typ av reaktion visar bilden?
21. Vilken av följande ämnen är minst lämplig som nukleofil?