Test: Introduktion till reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken av nedanstående ämnestyper kan inte delta i additionsreaktioner?
2. Vad heter reaktionstypen?
3. Vad kallas nedanstående partikel?
4. Vilken av följande ämnen är minst lämplig som nukleofil?
5. Vilken typ av reaktion visar bilden?
6. Vilken typ av reaktion visar bilden?
7. Vilken av följande ämnen är minst lämplig som elektrofil?
8. Vad heter reaktionstypen?
9. Vilken typ av reaktion visar bilden?
10. Vilket av följande alternativ behövs inte för att syntetisera en ester?
11. Vad heter reaktionstypen?
12. Vilken typ av reaktion visar bilden?
13. Vad heter reaktionstypen?
14. Vad heter reaktionstypen?
15. Vad heter reaktionstypen?
16. Vilken typ av reaktion visar bilden?
17. Vilken typ av reaktion visar bilden?
18. Vad heter reaktionstypen?
19. Vilken typ av reaktion visar bilden?
20. Vilken av följande ämnen är minst lämplig som elektrofil?
21. Vilken av följande ämnen är ej lämplig som nukleofil?