Test: Introduktion till reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

2. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

3. 
Vilken av följande ämnen är minst lämplig som elektrofil?

4. 
Vad heter reaktionstypen?

5. 
Vilken av följande ämnen är ej lämplig som nukleofil?

6. 
Vad kallas nedanstående partikel?

7. 
Vad heter reaktionstypen?

8. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

9. 
Vad heter reaktionstypen?

10. 
Vad heter reaktionstypen?

11. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

12. 
Vilken av nedanstående ämnestyper kan inte delta i additionsreaktioner?

13. 
Vad heter reaktionstypen?

14. 
Vad heter reaktionstypen?

15. 
Vilken av följande ämnen är minst lämplig som elektrofil?

16. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

17. 
Vilket av följande alternativ behövs inte för att syntetisera en ester?

18. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

19. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

20. 
Vilken av följande ämnen är minst lämplig som nukleofil?

21. 
Vad heter reaktionstypen?