Test: Introduktion till reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad kallas nedanstående partikel?

2. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

3. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

4. 
Vad heter reaktionstypen?

5. 
Vad heter reaktionstypen?

6. 
Vilken av följande ämnen är minst lämplig som nukleofil?

7. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

8. 
Vilken av följande ämnen är minst lämplig som elektrofil?

9. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

10. 
Vad heter reaktionstypen?

11. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

12. 
Vad heter reaktionstypen?

13. 
Vad heter reaktionstypen?

14. 
Vad heter reaktionstypen?

15. 
Vilken av följande ämnen är minst lämplig som elektrofil?

16. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?

17. 
Vilken av nedanstående ämnestyper kan inte delta i additionsreaktioner?

18. 
Vad heter reaktionstypen?

19. 
Vilket av följande alternativ behövs inte för att syntetisera en ester?

20. 
Vilken av följande ämnen är ej lämplig som nukleofil?

21. 
Vilken typ av reaktion visar bilden?