Test: Introduktion till reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av reaktion visar bilden?
2. Vad kallas nedanstående partikel?
3. Vilken typ av reaktion visar bilden?
4. Vad heter reaktionstypen?
5. Vilket av följande alternativ behövs inte för att syntetisera en ester?
6. Vilken typ av reaktion visar bilden?
7. Vad heter reaktionstypen?
8. Vilken av följande ämnen är minst lämplig som elektrofil?
9. Vad heter reaktionstypen?
10. Vilken av följande ämnen är minst lämplig som elektrofil?
11. Vilken typ av reaktion visar bilden?
12. Vad heter reaktionstypen?
13. Vad heter reaktionstypen?
14. Vilken av nedanstående ämnestyper kan inte delta i additionsreaktioner?
15. Vilken av följande ämnen är minst lämplig som nukleofil?
16. Vilken typ av reaktion visar bilden?
17. Vilken typ av reaktion visar bilden?
18. Vilken av följande ämnen är ej lämplig som nukleofil?
19. Vad heter reaktionstypen?
20. Vad heter reaktionstypen?
21. Vilken typ av reaktion visar bilden?