Test: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad menas med entalpi?
2. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
3. När substratet har bundit till det aktiva sätet i enzymet så kallas allting för ett...?
4. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
5. Detta begrepp innebär att enzymet endast binder ett enda eller ett fåtal olika substrat.
6. Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten av en enzymkatalyserad reaktion?
7. Detta begrepp innebär att enzymet kan binda flera olika substrat.
8. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
9. Många enzymer kan inte utföra sin funktion (katalysera sin specifika reaktion) om de inte har hjälp av...?
10. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
11. Efter att substratet/substraten har bundit till det aktiva sätet så katalyserar enzymet en reaktion så att det bildas en eller flera produkter. Detta komplex med enzymet och den färdiga produkten/produkterna kallas för ett...?
12. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
13. När vi pratar om enzymer så kallar vi ämnet eller ämnena som ska omvandlas till produkt/produkter för...?
14. Vad innebär en endoterm reaktion?
15. Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten i en kemisk reaktion?
16. Enzymer katalyserar kemiska reaktioner genom att de binder substratet/substraten i en slags ”ficka” som kallas för...?
17. Vad innebär enzym-inhibition?
18. Vad innebär en exoterm reaktion?
19. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
20. Dessa består av eller innehåller ofta metalljoner. Metalljonerna binder hårt till det aktiva sätet och sitter kvar där hela tiden.