Test: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Många enzymer kan inte utföra sin funktion (katalysera sin specifika reaktion) om de inte har hjälp av en...?
2. Vad innebär enzym-inhibition?
3. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
4. Detta begrepp innebär att enzymet endast binder ett enda eller ett fåtal olika substrat.
5. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
6. Vad menas med entalpi?
7. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
8. Enzymer katalyserar kemiska reaktioner genom att de binder substratet/substraten i en slags ”ficka” som kallas för...?
9. Dessa består av eller innehåller ofta metalljoner. Metalljonerna binder hårt till det aktiva sätet och sitter kvar där hela tiden.
10. När substratet har bundit till det aktiva sätet i enzymet så kallas allting för ett...?
11. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
12. Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten i en kemisk reaktion?
13. Detta begrepp innebär att enzymet kan binda flera olika substrat.
14. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
15. Vad innebär en exoterm reaktion?
16. Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten av en enzymkatalyserad reaktion?
17. Efter att substratet/substraten har bundit till det aktiva sätet så katalyserar enzymet en reaktion så att det bildas en eller flera produkter. Detta komplex med enzymet och den färdiga produkten/produkterna kallas för ett...?
18. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
19. När vi pratar om enzymer så kallar vi ämnet eller ämnena som ska omvandlas till produkt/produkter för...?
20. Vad innebär en endoterm reaktion?