Test: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad innebär en exoterm reaktion?
2. Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten av en enzymkatalyserad reaktion?
3. Detta begrepp innebär att enzymet kan binda flera olika substrat.
4. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
5. Vad menas med entalpi?
6. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
7. Enzymer katalyserar kemiska reaktioner genom att de binder substratet/substraten i en slags ”ficka” som kallas för...?
8. När substratet har bundit till det aktiva sätet i enzymet så kallas allting för ett...?
9. Dessa består av eller innehåller ofta metalljoner. Metalljonerna binder hårt till det aktiva sätet och sitter kvar där hela tiden.
10. Många enzymer kan inte utföra sin funktion (katalysera sin specifika reaktion) om de inte har hjälp av en...?
11. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
12. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
13. Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten i en kemisk reaktion?
14. Vad innebär en endoterm reaktion?
15. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
16. Detta begrepp innebär att enzymet endast binder ett enda eller ett fåtal olika substrat.
17. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
18. Vad innebär enzym-inhibition?
19. När vi pratar om enzymer så kallar vi ämnet eller ämnena som ska omvandlas till produkt/produkter för...?
20. Efter att substratet/substraten har bundit till det aktiva sätet så katalyserar enzymet en reaktion så att det bildas en eller flera produkter. Detta komplex med enzymet och den färdiga produkten/produkterna kallas för ett...?