Test: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad visar siffra 1?

2. 
Vad menas med entalpi?

3. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


4. 
Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten av en enzymkatalyserad reaktion?

5. 
När substratet har bundit till det aktiva sätet i enzymet så kallas allting för ett...?

6. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?

7. 
Vilka av följande alternativ fungerar som katalysatorer i olika sammanhang?

8. 
Vilka av följande alternativ fungerar som katalysatorer i olika sammanhang?

9. 
Detta begrepp innebär att enzymet endast binder ett enda eller ett fåtal olika substrat.

10. 
Detta begrepp innebär att enzymet kan binda flera olika substrat.

11. 
Vad innebär en endoterm reaktion?

12. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

13. 
Många enzymer kan inte utföra sin funktion (katalysera sin specifika reaktion) om de inte har hjälp av...?

14. 
Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?

15. 
Vad av följande brukar inte användas som katalysatorer vid kemiska reaktioner?

16. 
Vilken bokstav visar det aktiverade komplexet/övergångstillståndet?

17. 
Vilken bokstav visar reaktanterna?

18. 
När vi pratar om enzymer så kallar vi ämnet eller ämnena som ska omvandlas till produkt/produkter för...?

19. 
Vad innebär enzym-inhibition?

20. 
Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten i en kemisk reaktion?

21. 
Vad innebär en exoterm reaktion?

22. 
Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?

23. 
Efter att substratet/substraten har bundit till det aktiva sätet så katalyserar enzymet en reaktion så att det bildas en eller flera produkter. Detta komplex med enzymet och den färdiga produkten/produkterna kallas för ett...?

24. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?

25. 
Varför bidrar en högre temperatur till ökad reaktionshastighet? Ange två alternativ.

26. 
Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten i en kemisk reaktion?

27. 
Vad visar siffra 2?

28. 
Vilken bokstav visar produkterna?

29. 
Enzymer katalyserar kemiska reaktioner genom att de binder substratet/substraten i en slags ”ficka” som kallas för...?

30. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


31. 
Varför bidrar en katalysator till ökad reaktionshastighet?

32. 
Hur kan reaktionshastigheten i en kemisk reaktion beskrivas/undersökas?

33. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?