Test: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad innebär enzym-inhibition?
2. Vad menas med entalpi?
3. Detta begrepp innebär att enzymet endast binder ett enda eller ett fåtal olika substrat.
4. Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten av en enzymkatalyserad reaktion?
5. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
6. Enzymer katalyserar kemiska reaktioner genom att de binder substratet/substraten i en slags ”ficka” som kallas för...?
7. När substratet har bundit till det aktiva sätet i enzymet så kallas allting för ett...?
8. När vi pratar om enzymer så kallar vi ämnet eller ämnena som ska omvandlas till produkt/produkter för...?
9. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
10. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
11. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
12. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
13. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
14. Många enzymer kan inte utföra sin funktion (katalysera sin specifika reaktion) om de inte har hjälp av en...?
15. Vad innebär en exoterm reaktion?
16. Efter att substratet/substraten har bundit till det aktiva sätet så katalyserar enzymet en reaktion så att det bildas en eller flera produkter. Detta komplex med enzymet och den färdiga produkten/produkterna kallas för ett...?
17. Dessa består av eller innehåller ofta metalljoner. Metalljonerna binder hårt till det aktiva sätet och sitter kvar där hela tiden.
18. Vad innebär en endoterm reaktion?
19. Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten i en kemisk reaktion?
20. Detta begrepp innebär att enzymet kan binda flera olika substrat.