Test: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Enzymer katalyserar kemiska reaktioner genom att de binder substratet/substraten i en slags ”ficka” som kallas för...?
2. När vi pratar om enzymer så kallar vi ämnet eller ämnena som ska omvandlas till produkt/produkter för...?
3. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
4. Vad menas med entalpi?
5. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
6. Dessa består av eller innehåller ofta metalljoner. Metalljonerna binder hårt till det aktiva sätet och sitter kvar där hela tiden.
7. Efter att substratet/substraten har bundit till det aktiva sätet så katalyserar enzymet en reaktion så att det bildas en eller flera produkter. Detta komplex med enzymet och den färdiga produkten/produkterna kallas för ett...?
8. Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten i en kemisk reaktion?
9. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
10. Vilken av följande faktorer påverkar inte reaktionshastigheten av en enzymkatalyserad reaktion?
11. När substratet har bundit till det aktiva sätet i enzymet så kallas allting för ett...?
12. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
13. Vad innebär enzym-inhibition?
14. Många enzymer kan inte utföra sin funktion (katalysera sin specifika reaktion) om de inte har hjälp av en...?
15. Detta begrepp innebär att enzymet endast binder ett enda eller ett fåtal olika substrat.
16. Vad innebär en exoterm reaktion?
17. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
18. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
19. Vad innebär en endoterm reaktion?
20. Detta begrepp innebär att enzymet kan binda flera olika substrat.