Test: Syror, baser och pH-värde – del 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
0,05 mol HCl löses i vatten så att totalvolymen blir 1,0 dm3. Vad blir pH-värdet i lösningen?

2. 
Vad gäller för pH i en neutral lösning?

3. 
En stark enprotonig syra är löst i vatten. Koncentrationen av syran är 0,20 mol/dm3. Vad är pH-värdet i lösningen?

4. 
Beräkna koncentrationen av oxoniumjoner [H3O+ ] i en lösning med pH-värdet 1?

5. 
En stark enprotonig syra är löst i vatten. Koncentrationen av syran är 0,10 mol/dm3. Vad är pH-värdet i lösningen?

6. 
Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en sur lösning?

7. 
Vilket pH-värde har en salpetersyralösning med koncentrationen 0,04 mol/dm3?

8. 
Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en basisk lösning?

9. 
Vad gäller för pH i en basisk lösning?

10. 
Vad menas med pH?

11. 
Beräkna koncentrationen av oxoniumjoner [H3O+ ] i en lösning med pH-värdet 2?

12. 
Vad gäller för pH i en sur lösning?

13. 
Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en neutral lösning?