Test: Syror, baser och pH-värde – del 2

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en basisk lösning?
2. En stark enprotonig syra är löst i vatten. Koncentrationen av syran är 0,20 mol/dm3. Vad är pH-värdet i lösningen?
3. Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en neutral lösning?
4. Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en sur lösning?
5. Beräkna koncentrationen av oxoniumjoner [H3O+ ] i en lösning med pH-värdet 2?
6. Vad gäller för pH i en basisk lösning?
7. En stark enprotonig syra är löst i vatten. Koncentrationen av syran är 0,10 mol/dm3. Vad är pH-värdet i lösningen?
8. 0,05 mol HCl löses i vatten så att totalvolymen blir 1,0 dm3. Vad blir pH-värdet i lösningen?
9. 0,05 mol H2SO4 löses i vatten så att totalvolymen blir 1,0 dm3. Vad blir pH-värdet i lösningen?
10. Vilket pH-värde har en salpetersyralösning med koncentrationen 0,04 mol/dm3?
11. Vad menas med pH?
12. Beräkna koncentrationen av oxoniumjoner [H3O+ ] i en lösning med pH-värdet 1?
13. Vad gäller för pH i en neutral lösning?
14. Vad gäller för pH i en sur lösning?