Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad kännetecknar en bas?

2. 
Vilken typ av ämne ger upphov till störst koncentration av oxoniumjoner i vattenlösningar?

3. 
Vad stämmer in på basiska lösningar?

4. 
Vad står BUSA-regeln för?

5. 
Vad är korrekt angående svaga baser?

6. 
Vad är korrekt angående starka baser?

7. 
Vad är korrekt angående svaga syror?

8. 
Vad kallas partikeln på bilden?

Syror och Baser Flashcards | Quizlet

9. 
Vad menas med en protolysreaktion?

10. 
Vad är korrekt angående starka syror?

11. 
Vilken typ av ämne ger upphov till högst koncentration av hydroxidjoner i vattenlösningar?

12. 
Vad stämmer angående baser?

13. 
Vad kännetecknar en syra?

14. 
Vad stämmer in på sura lösningar?

15. 
Vad stämmer in på basiska lösningar?

16. 
Vilken funktion har CH3COOH vid nedanstående protolysreaktion?

17. 
Vad kallas partikeln på bilden?

Archivo:Hydroxonium-cation.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

18. 
Vad stämmer angående syror?

19. 
Vad stämmer in på sura lösningar?

20. 
Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?