Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad står BUSA-regeln för?
2. Vilken typ av ämne ger upphov till högst koncentration av hydroxidjoner i vattenlösningar?
3. Vad kallas partikeln på bilden?Archivo:Hydroxonium-cation.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre
4. Vad är korrekt angående svaga syror?
5. Vad är korrekt angående starka syror?
6. Vad kännetecknar en syra?
7. Vad är korrekt angående svaga baser?
8. Vad kännetecknar en bas?
9. Vilken typ av ämne ger upphov till störst koncentration av oxoniumjoner i vattenlösningar?
10. Vad är korrekt angående starka baser?
11. Vad kallas partikeln på bilden?Syror och Baser Flashcards | Quizlet
12. Vad stämmer in på basiska lösningar?
13. Vad stämmer angående baser?
14. Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?
15. Vad stämmer in på basiska lösningar?
16. Vilken funktion har CH3COOH vid nedanstående protolysreaktion?
17. Vad stämmer in på sura lösningar?
18. Vad menas med en protolysreaktion?
19. Vad stämmer in på sura lösningar?
20. Vad stämmer angående syror?