Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad stämmer in på sura lösningar?
2. Vad stämmer angående baser?
3. Vad kännetecknar en syra?
4. Vad menas med en protolysreaktion?
5. Vad är korrekt angående svaga syror?
6. Vad är korrekt angående svaga baser?
7. Vad kännetecknar en bas?
8. Vilken typ av ämne ger upphov till högst koncentration av hydroxidjoner i vattenlösningar?
9. Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?
10. Vad stämmer angående syror?
11. Vad stämmer in på sura lösningar?
12. Vad kallas partikeln på bilden?Archivo:Hydroxonium-cation.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre
13. Vad stämmer in på basiska lösningar?
14. Vad står BUSA-regeln för?
15. Vad är korrekt angående starka baser?
16. Vilken typ av ämne ger upphov till störst koncentration av oxoniumjoner i vattenlösningar?
17. Vad är korrekt angående starka syror?
18. Vilken funktion har CH3COOH vid nedanstående protolysreaktion?
19. Vad kallas partikeln på bilden?Syror och Baser Flashcards | Quizlet
20. Vad stämmer in på basiska lösningar?