Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad stämmer angående baser?
2. Vad är korrekt angående svaga baser?
3. Vad kallas partikeln på bilden?Archivo:Hydroxonium-cation.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre
4. Vilken funktion har CH3COOH vid nedanstående protolysreaktion?
5. Vilken typ av ämne ger upphov till störst koncentration av oxoniumjoner i vattenlösningar?
6. Vad stämmer in på sura lösningar?
7. Vad stämmer in på basiska lösningar?
8. Vad stämmer angående syror?
9. Vad är korrekt angående starka syror?
10. Vad kännetecknar en bas?
11. Vad är korrekt angående svaga syror?
12. Vilken typ av ämne ger upphov till högst koncentration av hydroxidjoner i vattenlösningar?
13. Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?
14. Vad kallas partikeln på bilden?Syror och Baser Flashcards | Quizlet
15. Vad stämmer in på sura lösningar?
16. Vad står BUSA-regeln för?
17. Vad stämmer in på basiska lösningar?
18. Vad kännetecknar en syra?
19. Vad är korrekt angående starka baser?
20. Vad menas med en protolysreaktion?