Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?
2. Vad är korrekt angående starka baser?
3. Vad stämmer angående baser?
4. Vad kallas partikeln på bilden?Archivo:Hydroxonium-cation.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre
5. Vad stämmer in på basiska lösningar?
6. Vad är korrekt angående svaga baser?
7. Vilken typ av ämne ger upphov till störst koncentration av oxoniumjoner i vattenlösningar?
8. Vad är korrekt angående starka syror?
9. Vilken typ av ämne ger upphov till högst koncentration av hydroxidjoner i vattenlösningar?
10. Vad menas med en protolysreaktion?
11. Vad kännetecknar en syra?
12. Vad kallas partikeln på bilden?Syror och Baser Flashcards | Quizlet
13. Vad stämmer in på basiska lösningar?
14. Vad stämmer in på sura lösningar?
15. Vad står BUSA-regeln för?
16. Vad kännetecknar en bas?
17. Vad stämmer angående syror?
18. Vad stämmer in på sura lösningar?
19. Vilken funktion har CH3COOH vid nedanstående protolysreaktion?
20. Vad är korrekt angående svaga syror?