Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad kännetecknar en syra?
2. Vad kännetecknar en bas?
3. Vad är korrekt angående svaga baser?
4. Vad stämmer angående baser?
5. Vilken funktion har CH3COOH vid nedanstående protolysreaktion?
6. Vad är korrekt angående starka syror?
7. Vad är korrekt angående starka baser?
8. Vad menas med en protolysreaktion?
9. Vad är korrekt angående svaga syror?
10. Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?
11. Vad stämmer in på sura lösningar?
12. Vad står BUSA-regeln för?
13. Vilken typ av ämne ger upphov till högst koncentration av hydroxidjoner i vattenlösningar?
14. Vad stämmer angående syror?
15. Vilken typ av ämne ger upphov till störst koncentration av oxoniumjoner i vattenlösningar?
16. Vad kallas partikeln på bilden?Archivo:Hydroxonium-cation.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre
17. Vad kallas partikeln på bilden?Syror och Baser Flashcards | Quizlet
18. Vad stämmer in på basiska lösningar?
19. Vad stämmer in på basiska lösningar?
20. Vad stämmer in på sura lösningar?