Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad kallas partikeln på bilden?Syror och Baser Flashcards | Quizlet
2. Vad kännetecknar en syra?
3. Vad kännetecknar en bas?
4. Vad stämmer angående syror?
5. Vad stämmer in på basiska lösningar?
6. Vad menas med en protolysreaktion?
7. Vilken typ av ämne ger upphov till högst koncentration av hydroxidjoner i vattenlösningar?
8. Vad kallas partikeln på bilden?Archivo:Hydroxonium-cation.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre
9. Vad står BUSA-regeln för?
10. Vilken typ av ämne ger upphov till störst koncentration av oxoniumjoner i vattenlösningar?
11. Vad stämmer angående baser?
12. Vad är korrekt angående svaga syror?
13. Vad är korrekt angående starka syror?
14. Vad stämmer in på sura lösningar?
15. Vilken funktion har CH3COOH vid nedanstående protolysreaktion?
16. Vad är korrekt angående starka baser?
17. Vad är korrekt angående svaga baser?
18. Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?
19. Vad stämmer in på basiska lösningar?
20. Vad stämmer in på sura lösningar?