Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad stämmer angående baser?
2. Vad kännetecknar en bas?
3. Vilken typ av ämne ger upphov till högst koncentration av hydroxidjoner i vattenlösningar?
4. Vad stämmer angående syror?
5. Vad stämmer in på sura lösningar?
6. Vad är korrekt angående starka syror?
7. Vad är korrekt angående starka baser?
8. Vad kallas partikeln på bilden?Archivo:Hydroxonium-cation.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre
9. Vad stämmer in på sura lösningar?
10. Vad är korrekt angående svaga syror?
11. Vad står BUSA-regeln för?
12. Vad stämmer in på basiska lösningar?
13. Vilken funktion har CH3COOH vid nedanstående protolysreaktion?
14. Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?
15. Vad kännetecknar en syra?
16. Vad är korrekt angående svaga baser?
17. Vad stämmer in på basiska lösningar?
18. Vad kallas partikeln på bilden?Syror och Baser Flashcards | Quizlet
19. Vad menas med en protolysreaktion?
20. Vilken typ av ämne ger upphov till störst koncentration av oxoniumjoner i vattenlösningar?