Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är korrekt angående starka syror?

2. 
Vad stämmer angående syror?

3. 
Vad kännetecknar en syra?

4. 
Vad stämmer in på basiska lösningar?

5. 
Vad stämmer in på sura lösningar?

6. 
Vilken typ av ämne ger upphov till högst koncentration av hydroxidjoner i vattenlösningar?

7. 
Vad kallas partikeln på bilden?

Syror och Baser Flashcards | Quizlet

8. 
Vad är korrekt angående svaga baser?

9. 
Vad stämmer in på basiska lösningar?

10. 
Vad är korrekt angående svaga syror?

11. 
Vad står BUSA-regeln för?

12. 
Vad är korrekt angående starka baser?

13. 
Vilken typ av ämne ger upphov till störst koncentration av oxoniumjoner i vattenlösningar?

14. 
Vad kallas partikeln på bilden?

Archivo:Hydroxonium-cation.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

15. 
Vad kännetecknar en bas?

16. 
Vad menas med en protolysreaktion?

17. 
Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?

18. 
Vad stämmer angående baser?

19. 
Vad stämmer in på sura lösningar?

20. 
Vilken funktion har CH3COOH vid nedanstående protolysreaktion?