Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad kallas partikeln på bilden?

Archivo:Hydroxonium-cation.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

2. 
Vad stämmer in på sura lösningar?

3. 
Vad är korrekt angående starka syror?

4. 
Vilken typ av ämne ger upphov till störst koncentration av oxoniumjoner i vattenlösningar?

5. 
Vad är korrekt angående svaga baser?

6. 
Vad kallas partikeln på bilden?

Syror och Baser Flashcards | Quizlet

7. 
Vad stämmer in på basiska lösningar?

8. 
Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?

9. 
Vad menas med en protolysreaktion?

10. 
Vad stämmer in på sura lösningar?

11. 
Vad kännetecknar en syra?

12. 
Vad kännetecknar en bas?

13. 
Vad stämmer in på basiska lösningar?

14. 
Vad är korrekt angående svaga syror?

15. 
Vilken funktion har CH3COOH vid nedanstående protolysreaktion?

16. 
Vad stämmer angående baser?

17. 
Vad stämmer angående syror?

18. 
Vad är korrekt angående starka baser?

19. 
Vilken typ av ämne ger upphov till högst koncentration av hydroxidjoner i vattenlösningar?

20. 
Vad står BUSA-regeln för?