Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad kallas partikeln på bilden?Archivo:Hydroxonium-cation.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre
2. Vad kännetecknar en syra?
3. Vad stämmer in på sura lösningar?
4. Vad är korrekt angående svaga syror?
5. Vad är korrekt angående svaga baser?
6. Vilken typ av ämne ger upphov till störst koncentration av oxoniumjoner i vattenlösningar?
7. Vad kallas partikeln på bilden?Syror och Baser Flashcards | Quizlet
8. Vad stämmer in på basiska lösningar?
9. Vad menas med en protolysreaktion?
10. Vilken funktion har vattenmolekylen vid nedanstående protolysreaktion?
11. Vad kännetecknar en bas?
12. Vad är korrekt angående starka baser?
13. Vilken typ av ämne ger upphov till högst koncentration av hydroxidjoner i vattenlösningar?
14. Vad stämmer angående baser?
15. Vad stämmer angående syror?
16. Vad stämmer in på sura lösningar?
17. Vad är korrekt angående starka syror?
18. Vad står BUSA-regeln för?
19. Vilken funktion har CH3COOH vid nedanstående protolysreaktion?
20. Vad stämmer in på basiska lösningar?