Balansera reaktionsformler

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Kolmonoxid förbränns med syrgas och det bildas koldioxid. Vilken är den korrekta formeln?

2. 
Studera nedanstående obalanserade reaktionsformel. Vilka koefficienter ska stå framför respektive ämne för att reaktionsformeln ska bli balanserad?

3. 
Studera nedanstående obalanserade reaktionsformel. Vilka koefficienter ska stå framför respektive ämne för att reaktionsformeln ska bli balanserad?

4. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

5. 
Studera nedanstående obalanserade reaktionsformel. Vilka koefficienter ska stå framför respektive ämne för att reaktionsformeln ska bli balanserad?

6. 
Aluminium reagerar med syrgas under bildning av aluminiumoxid (Al2O3). Vilken reaktionsformel är den korrekta?

7. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

8. 
Studera nedanstående obalanserade reaktionsformel. Vilka koefficienter ska stå framför respektive ämne för att reaktionsformeln ska bli balanserad?

9. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

10. 
Följande reaktion är obalanserad. Vilket av alternativen visar den korrekta balanserade formeln?

11. 
Studera nedanstående obalanserade reaktionsformel. Vilka koefficienter ska stå framför respektive ämne för att reaktionsformeln ska bli balanserad?

12. 
Är nedanstående reaktion balanserad?

13. 
Kalium reagerar med klorgas under bildning av kaliumklorid (KCl). Vilken reaktionsformel är den korrekta?

14. 
Är nedanstående reaktion balanserad?