Balansera reaktionsformler

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Kalium reagerar med klorgas under bildning av kaliumklorid. Vilken reaktionsformel är den korrekta?
2. Är nedanstående reaktion balanserad?
3. Är nedanstående reaktion balanserad?
4. Är nedanstående reaktion balanserad?
5. Följande reaktion är obalanserad. Vilket av alternativen visar den korrekta balanserade formeln?
6. Är nedanstående reaktion balanserad?
7. Är nedanstående reaktion balanserad?
8. Aluminium reagerar med syrgas under bildning av aluminiumoxid. Vilken reaktionsformel är den korrekta?
9. Kolmonoxid förbränns med syrgas och det bildas koldioxid. Vilken är den korrekta formeln?