Exoterma och endoterma reaktioner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
2. Vad menas med entalpi?
3. Vad innebär en exoterm reaktion?
4. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
5. Vad innebär en endoterm reaktion?
6. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
7. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
8. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
9. Vilken typ av reaktion syns på bilden?