Exoterma och endoterma reaktioner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
När en bindning bryts frigörs energi

2. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

3. 
Vart i diagrammet hittar du produkterna i reaktionen?


4. 
Är det en exoterm eller endoterm process när vattenånga kondenserar?

5. 
Vart i diagrammet hittar du reaktanterna i reaktionen?


6. 
Vad representerar siffran 2 i diagrammet?


7. 
Vad representerar siffran 1 i diagrammet?

8. 
Vilka 2 påståenden är korrekta gällande exoterma reaktioner?

9. 
Vad innebär en endoterm reaktion?

10. 
Vad är felaktigt angående entalpi?

11. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

12. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

13. 
Vad innebär en exoterm reaktion?

14. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

15. 
Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?

16. 
Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?


17. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

18. 
Är det en exoterm eller endoterm process när isen smälter på våren?

19. 
Är det en exoterm eller endoterm process när ved brinner?

20. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

21. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


22. 
Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?

23. 
Vad representerar siffran 1 i diagrammet?


24. 
Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?

25. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


26. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

27. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

28. 
Vad representerar siffran 2 i diagrammet?

29. 
Vilket ämne tror du innehåller minst entalpi och därmed är stabilast?

30. 
När en bindning skapas frigörs energi

31. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

32. 
Vilka 2 påståenden är korrekta gällande endoterma reaktioner?

33. 
Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?

34. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

35. 
Vart i diagrammet hittar du det aktiverade komplexet i reaktionen?


36. 
Vad menas med entalpi?

37. 
När en bindning bryts tas energi upp

38. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?