Exoterma och endoterma reaktioner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad innebär en endoterm reaktion?

2. 
Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?

3. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

4. 
Är det en exoterm eller endoterm process när ved brinner?

5. 
Vad menas med entalpi?

6. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


7. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

8. 
Vart i diagrammet hittar du reaktanterna i reaktionen?


9. 
Vart i diagrammet hittar du det aktiverade komplexet i reaktionen?


10. 
Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?

11. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

12. 
Är det en exoterm eller endoterm process när isen smälter på våren?

13. 
Är det en exoterm eller endoterm process när vattenånga kondenserar?

14. 
När en bindning bryts frigörs energi

15. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

16. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

17. 
Vad representerar siffran 1 i diagrammet?

18. 
Vilka 2 påståenden är korrekta gällande endoterma reaktioner?

19. 
Vilket ämne tror du innehåller minst entalpi och därmed är stabilast?

20. 
När en bindning skapas frigörs energi

21. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

22. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

23. 
Vad representerar siffran 2 i diagrammet?

24. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

25. 
Vad representerar siffran 2 i diagrammet?


26. 
Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?

27. 
Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?


28. 
Vad representerar siffran 1 i diagrammet?


29. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


30. 
Vart i diagrammet hittar du produkterna i reaktionen?


31. 
Vilka 2 påståenden är korrekta gällande exoterma reaktioner?

32. 
När en bindning bryts tas energi upp

33. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

34. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

35. 
Vad innebär en exoterm reaktion?

36. 
Vad är felaktigt angående entalpi?

37. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

38. 
Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?