Exoterma och endoterma reaktioner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
2. Vad menas med entalpi?
3. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
4. Vad innebär en endoterm reaktion?
5. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
6. Vad innebär en exoterm reaktion?
7. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
8. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
9. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?