Exoterma och endoterma reaktioner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad innebär en endoterm reaktion?
2. Vad innebär en exoterm reaktion?
3. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
4. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
5. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
6. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
7. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
8. Vad menas med entalpi?
9. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?