Exoterma och endoterma reaktioner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
2. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
3. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
4. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
5. Vad menas med entalpi?
6. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
7. Vad innebär en exoterm reaktion?
8. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
9. Vad innebär en endoterm reaktion?