Exoterma och endoterma reaktioner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?


2. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

3. 
Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?

4. 
Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?

5. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

6. 
Vart i diagrammet hittar du reaktanterna i reaktionen?


7. 
Vilket ämne tror du innehåller minst entalpi och därmed är stabilast?

8. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

9. 
Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?

10. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

11. 
Vad menas med entalpi?

12. 
Vad representerar siffran 1 i diagrammet?

13. 
Är ΔH positivt eller negativt för reaktionen?

14. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

15. 
Vad är felaktigt angående entalpi?

16. 
Är det en exoterm eller endoterm process när vattenånga kondenserar?

17. 
Vart i diagrammet hittar du det aktiverade komplexet i reaktionen?


18. 
Vilka 2 påståenden är korrekta gällande exoterma reaktioner?

19. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


20. 
Vad innebär en endoterm reaktion?

21. 
Är det en exoterm eller endoterm process när ved brinner?

22. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

23. 
Vilka 2 påståenden är korrekta gällande endoterma reaktioner?

24. 
Vad representerar siffran 2 i diagrammet?

25. 
Vart i diagrammet hittar du produkterna i reaktionen?


26. 
När en bindning skapas frigörs energi

27. 
Är reaktionen endoterm eller exoterm?


28. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

29. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

30. 
Är följande kemiska reaktion/process exoterm eller endoterm?

31. 
Vad representerar siffran 2 i diagrammet?


32. 
Är det en exoterm eller endoterm process när isen smälter på våren?

33. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?

34. 
När en bindning bryts frigörs energi

35. 
När en bindning bryts tas energi upp

36. 
Vad representerar siffran 1 i diagrammet?


37. 
Vad innebär en exoterm reaktion?

38. 
Vilken typ av reaktion syns på bilden?