Exoterma och endoterma reaktioner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av reaktion syns på bilden?
2. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
3. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
4. Vad innebär en exoterm reaktion?
5. Vad innebär en endoterm reaktion?
6. Vad menas med entalpi?
7. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
8. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
9. Vilken typ av reaktion syns på bilden?