Test: Oxidation och reduktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad menas med reduktionsmedel?
2. Vad innebär oxidation?
3. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
4. Vad menas med redoxreaktioner?
5. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
6. Vad innebär förbränning?
7. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
8. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
9. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
10. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
11. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
12. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
13. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
14. Vad innebär reduktion?
15. Vad menas med oxidationsmedel?
16. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
17. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
18. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
19. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
20. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
21. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
22. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?