Test: Oxidation och reduktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad innebär förbränning?
2. Vad menas med reduktionsmedel?
3. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
4. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
5. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
6. Vad menas med redoxreaktioner?
7. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
8. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
9. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
10. Vad innebär reduktion?
11. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
12. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
13. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
14. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
15. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
16. Vad innebär oxidation?
17. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
18. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
19. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
20. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
21. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
22. Vad menas med oxidationsmedel?