Test: Oxidation och reduktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad innebär förbränning?

2. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

3. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

4. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

5. 
Vad menas med redoxreaktioner?

6. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

7. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

8. 
Vad menas med reduktionsmedel?

9. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

10. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

11. 
Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?

12. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

13. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

14. 
Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?

15. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

16. 
Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?

17. 
Vad innebär oxidation?

18. 
Vad innebär reduktion?

19. 
Vad menas med oxidationsmedel?

20. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

21. 
Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?

22. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?