Test: Oxidation och reduktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad menas med oxidationsmedel?
2. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
3. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
4. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
5. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
6. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
7. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
8. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
9. Vad innebär oxidation?
10. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
11. Vad menas med reduktionsmedel?
12. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
13. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
14. Vad innebär reduktion?
15. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
16. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
17. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
18. Vad menas med redoxreaktioner?
19. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
20. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
21. Vad innebär förbränning?
22. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?