Test: Oxidation och reduktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
2. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
3. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
4. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
5. Vad innebär reduktion?
6. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
7. Vad menas med reduktionsmedel?
8. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
9. Vad innebär oxidation?
10. Vad innebär förbränning?
11. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
12. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
13. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
14. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
15. Vad menas med oxidationsmedel?
16. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
17. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
18. Vad menas med redoxreaktioner?
19. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
20. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
21. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
22. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?