Test: Oxidation och reduktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
2. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
3. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
4. Vad menas med redoxreaktioner?
5. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
6. Vad menas med reduktionsmedel?
7. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
8. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
9. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
10. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
11. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
12. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
13. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
14. Vad innebär reduktion?
15. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
16. Vad menas med oxidationsmedel?
17. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
18. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
19. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
20. Vad innebär oxidation?
21. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
22. Vad innebär förbränning?