Test: Oxidation och reduktion

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
2. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
3. Vad menas med redoxreaktioner?
4. Vad innebär reduktion?
5. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
6. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
7. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
8. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
9. Vad menas med oxidationsmedel?
10. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
11. Vad innebär oxidation?
12. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
13. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
14. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
15. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
16. Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?
17. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?
18. Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?
19. Vad menas med reduktionsmedel?
20. Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?
21. Vad innebär förbränning?
22. Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?