Test: Oxidationstal

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket oxidationstal har syre i nedanstående förening?

2. 
Vilket oxidationstal har fluor i nedanstående förening?

3. 
Vilket oxidationstal har klor i nedanstående förening?

4. 
Vilket oxidationstal har koppar i nedanstående förening?

5. 
Vilket oxidationstal har fluor i nedanstående förening?

6. 
Vilket oxidationstal har kväve i nedanstående förening?

7. 
Vilket oxidationstal har syre i nedanstående förening?

8. 
Vilket oxidationstal har järn i nedanstående förening?

9. 
Vilket oxidationstal har väte i nedanstående förening?

10. 
Vilket oxidationstal har magnesium i nedanstående förening?

11. 
Vilket oxidationstal har syre i nedanstående förening?

12. 
Vilket oxidationstal har svavel i nedanstående förening?

13. 
Vilket oxidationstal har kol i nedanstående förening?

14. 
Vilket oxidationstal har syre i nedanstående förening?

15. 
Vilket oxidationstal har kolet i nedanstående förening?

16. 
Vilket oxidationstal har kolet i nedanstående förening?

17. 
Vilket oxidationstal har kalcium i nedanstående förening?

18. 
Vilket oxidationstal har väte i nedanstående förening?