Test: Oxidationstal

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilket oxidationstal har väte i nedanstående förening?
2. Vilket oxidationstal har kväve i nedanstående förening?
3. Vilket oxidationstal har väte i nedanstående förening?
4. Vilket oxidationstal har klor i nedanstående förening?
5. Vilket oxidationstal har syre i nedanstående förening?
6. Vilket oxidationstal har kolet i nedanstående förening?
7. Vilket oxidationstal har fluor i nedanstående förening?
8. Vilket oxidationstal har magnesium i nedanstående förening?
9. Vilket oxidationstal har kol i nedanstående förening?
10. Vilket oxidationstal har svavel i nedanstående förening?
11. Vilket oxidationstal har kalcium i nedanstående förening?
12. Vilket oxidationstal har syre i nedanstående förening?
13. Vilket oxidationstal har kolet i nedanstående förening?
14. Vilket oxidationstal har järn i nedanstående förening?
15. Vilket oxidationstal har syre i nedanstående förening?
16. Vilket oxidationstal har syre i nedanstående förening?
17. Vilket oxidationstal har koppar i nedanstående förening?
18. Vilket oxidationstal har fluor i nedanstående förening?