Test: Kokpunkter

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?

2. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?

3. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

4. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

5. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

6. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

7. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?

8. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

9. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

10. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?

11. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?

12. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

13. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

14. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

15. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?

16. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?