Test: Polära och opolära ämnen

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Är nedanstående molekyl polär eller opolär?

2. 
Vilket ämne har högst polaritet?

3. 
Är nedanstående molekyl polär eller opolär?

4. 
Är nedanstående molekyl polär eller opolär?

5. 
Är nedanstående molekyl polär eller opolär?

6. 
Vilket av följande ämnen är löslig i heptan?

7. 
Är nedanstående molekyl polär eller opolär?

8. 
Vilket ämne har lägst polaritet?

9. 
Vilket av följande ämnen har lägst löslighet i heptan?

10. 
Vilket ämne har högst polaritet?

11. 
Vilket ämne har lägst polaritet?

12. 
Är nedanstående molekyl polär eller opolär?