Test: Struktur- och stereoisomerer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

2. 
Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?

3. 
Vilken typ av isomerer visas på bilden?

4. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

5. 
Vilken typ av isomerer visas på bilden?

6. 
Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?


2-Butanol - Wikipedia

7. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

8. 
Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?

9. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

10. 
Vilken huvudtyp av isomeri visar bilden?

11. 
Vilken typ av isomerer visas på bilden?

12. 
Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?File:1-Butanol skeletal.svg - Wikimedia Commons

13. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

14. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

15. 
Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?Fil:2-Methyl-1-butanol.svg – Wikipedia

16. 
Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?

17. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

18. 
Kan följande molekyl förekomma i form av olika enantiomerer?http://sv.wikipedia.org/wiki/Petroleum http://www.naturvetenskap.org/index.php? option=com_content&view=article&id=226&a

19. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

20. 
Vilken huvudtyp av isomeri visar bilden?