Test: Struktur- och stereoisomerer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av isomeri visar bilden?
2. Vilken typ av isomerer visas på bilden?
3. Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?

Fil:2-Methyl-1-butanol.svg – Wikipedia
4. Vilken typ av isomerer visas på bilden?
5. Kan följande molekyl förekomma i form av olika enantiomerer?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Petroleum http://www.naturvetenskap.org/index.php? option=com_content&view=article&id=226&a
6. Vilken typ av isomeri visar bilden?
7. Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?
2-Butanol - Wikipedia
8. Vilken typ av isomerer visas på bilden?
9. Vilken typ av isomeri visar bilden?
10. Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?
11. Vilken typ av isomeri visar bilden?
12. Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?
13. Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?
14. Vilken huvudtyp av isomeri visar bilden?
15. Vilken typ av isomeri visar bilden?
16. Vilken huvudtyp av isomeri visar bilden?
17. Vilken typ av isomeri visar bilden?
18. Vilken typ av isomeri visar bilden?
19. Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?

File:1-Butanol skeletal.svg - Wikimedia Commons
20. Vilken typ av isomeri visar bilden?