Test: Struktur- och stereoisomerer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av isomerer visas på bilden?
2. Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?
3. Vilken typ av stereoisomeri visar bilden?
4. Vilken typ av stereoisomeri visar bilden?
5. Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?
6. Vilken typ av strukturisomeri visar bilden?
7. Vilken typ av stereoisomeri visar bilden?
8. Vilken typ av strukturisomeri visar bilden?
9. Vilken typ av strukturisomeri visar bilden?
10. Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?
11. Vilken typ av stereoisomeri visar bilden?
12. Vilken typ av strukturisomeri visar bilden?
13. Vilken typ av isomerer visas på bilden?
14. Vilken typ av isomerer visas på bilden?