Test: Namnge alkaner, alkener och alkyner (nivå 1)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad heter föreningen?
2. Vilken typ av förening innehåller minst en dubbelbindning?
3. Vilken typ av föreningar är mättade kolväten?
4. Vilken typ av förening innehåller minst en trippelbindning?
5. Vad heter föreningen?
6. Vad heter föreningen?
7. Vad heter föreningen?
8. Vad heter föreningen?
9. Vad heter föreningen?
10. Vad heter föreningen?
11. Vad heter föreningen?
12. Vilken typ av förening är detta?