Test: Kemiska reaktioner (test på hela block 4)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad menas med pH?

2. 
Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en basisk lösning?

3. 
Vad är EMK för nedanstående galvaniska element?

4. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med järn och bly?

5. 
Beräkna koncentrationen av oxoniumjoner [H3O+ ] i en lösning med pH-värdet 2?

6. 
Vilken typ av reaktion sker vid anoden?

7. 
Stämmer detta påstående?

Blandar man en vattenlösning av CaCl2 med saltsyra sker en reaktion då det bildas vätgas.

8. 
Beräkna koncentrationen av oxoniumjoner [H3O+ ] i en lösning med pH-värdet 1?

9. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

10. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

11. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

12. 
Kan nedanstående reaktion ske?

13. 
Vilket oxidationstal har kväve i nedanstående förening?

14. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man guld i saltsyra så bildas det vätgas.

15. 
Vilket oxidationstal har kalcium i nedanstående förening?

16. 
Vad är korrekt angående metaller?

17. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vilken metallelektrod kommer öka i vikt när elementet ger ström?

18. 
Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en neutral lösning?

19. 
Vilket oxidationstal har svavel i nedanstående förening?

20. 
En stark enprotonig syra är löst i vatten. Koncentrationen av syran är 0,10 mol/dm3. Vad är pH-värdet i lösningen?

21. 
Vad gäller för pH i en neutral lösning?

22. 
Vad gäller för pH i en basisk lösning?

23. 
Vad är EMK för ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod resp. aluminiumelektrod?

24. 
Vilket oxidationstal har fluor i nedanstående förening?

25. 
Vad visar bilden?

26. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

27. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

28. 
0,05 mol HCl löses i vatten så att totalvolymen blir 1,0 dm3. Vad blir pH-värdet i lösningen?

29. 
Vilken typ av "totalreaktion" sker i ett galvaniskt element?

30. 
Vad gäller för pH i en sur lösning?

31. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?

32. 
Vad innebär oxidation?

33. 
Vilket oxidationstal har järn i nedanstående förening?

34. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med koppar och zink?

35. 
Vilka två viktiga regler finns det när det gäller den elektrokemiska spänningsserien?

36. 
Vilket pH-värde har en salpetersyralösning med koncentrationen 0,04 mol/dm3?

37. 
Vilket oxidationstal har väte i nedanstående förening?

38. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

39. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

40. 
Vad innebär reduktion?

41. 
Vilket oxidationstal har koppar i nedanstående förening?

42. 
En stark enprotonig syra är löst i vatten. Koncentrationen av syran är 0,20 mol/dm3. Vad är pH-värdet i lösningen?

43. 
Vad är EMK för ett galvaniska element bestående av en magnesiumelektrod resp. en kromelektrod?

44. 
Vad stämmer angående en anod?

45. 
Kan nedanstående reaktion ske?

46. 
Vilket oxidationstal har magnesium i nedanstående förening?

47. 
Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en sur lösning?

48. 
Stämmer detta påstående?

Kalcium reagerar spontant med silverjoner om en bit kalciummetall placeras i en vattenlösning av silvernitrat.

49. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vid vilken metallelektrod sker oxidation?

50. 
Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?

51. 
Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?

52. 
Stämmer detta påstående?

Magnesium reagerar spontant med natriumjoner om en bit magnesiummetall placeras i en vattenlösning av natriumnitrat.

53. 
Vad menas med oxidationsmedel?

54. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

55. 
Vilket oxidationstal har väte i nedanstående förening?

56. 
Kan nedanstående reaktion ske?

57. 
Vad innebär förbränning?

58. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

59. 
Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.

60. 
Vad menas med redoxreaktioner?

61. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man en bit aluminium i saltsyra sker en upplösning av metallen.

62. 
Kan nedanstående reaktion ske?

63. 
Vilket oxidationstal har kolet i nedanstående förening?

64. 
Vad är ett annat namn på den/de saltlösningar som elektroderna i ett galvaniskt element är doppade i?

65. 
Vad stämmer angående en katod?

66. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

67. 
Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?

68. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

69. 
Vad menas med reduktionsmedel?

70. 
Stämmer detta påstående?

Koppar är ett starkare reduktionsmedel än järn.

71. 
Vilken typ av reaktion sker vid katoden?

72. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod och en zinkelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

73. 
Stämmer detta påstående?

Zink är ett starkare reduktionsmedel än järn.

74. 
Vilket oxidationstal har kol i nedanstående förening?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *