Test: Kemiska reaktioner (test på hela block 4)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket oxidationstal har kalcium i nedanstående förening?

2. 
Vad gäller för pH i en sur lösning?

3. 
Kan nedanstående reaktion ske?

4. 
En stark enprotonig syra är löst i vatten. Koncentrationen av syran är 0,20 mol/dm3. Vad är pH-värdet i lösningen?

5. 
Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?

6. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

7. 
Vilket oxidationstal har magnesium i nedanstående förening?

8. 
Vilka två viktiga regler finns det när det gäller den elektrokemiska spänningsserien?

9. 
Stämmer detta påstående?

Koppar är ett starkare reduktionsmedel än järn.

10. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

11. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod och en zinkelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

12. 
Vad är korrekt angående metaller?

13. 
Kan nedanstående reaktion ske?

14. 
Kan nedanstående reaktion ske?

15. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man en bit aluminium i saltsyra sker en upplösning av metallen.

16. 
Vad menas med pH?

17. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

18. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

19. 
Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en sur lösning?

20. 
Vilket oxidationstal har kol i nedanstående förening?

21. 
Vilket pH-värde har en salpetersyralösning med koncentrationen 0,04 mol/dm3?

22. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?

23. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med järn och bly?

24. 
Vilket oxidationstal har väte i nedanstående förening?

25. 
Beräkna koncentrationen av oxoniumjoner [H3O+ ] i en lösning med pH-värdet 1?

26. 
Vad gäller för pH i en neutral lösning?

27. 
Vilket ämne oxideras i nedanstående reaktion?

28. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

29. 
Vilket oxidationstal har fluor i nedanstående förening?

30. 
Vad innebär förbränning?

31. 
Vilket oxidationstal har väte i nedanstående förening?

32. 
Vilket oxidationstal har järn i nedanstående förening?

33. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vilken metallelektrod kommer öka i vikt när elementet ger ström?

34. 
Vilken typ av reaktion sker vid katoden?

35. 
0,05 mol HCl löses i vatten så att totalvolymen blir 1,0 dm3. Vad blir pH-värdet i lösningen?

36. 
En stark enprotonig syra är löst i vatten. Koncentrationen av syran är 0,10 mol/dm3. Vad är pH-värdet i lösningen?

37. 
Vilket oxidationstal har kväve i nedanstående förening?

38. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

39. 
Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en basisk lösning?

40. 
Studera nedanstående galvaniska element. Vid vilken metallelektrod sker oxidation?

41. 
Vad är EMK för ett galvaniska element bestående av en magnesiumelektrod resp. en kromelektrod?

42. 
Vad stämmer angående en anod?

43. 
Stämmer detta påstående?

Kalcium reagerar spontant med silverjoner om en bit kalciummetall placeras i en vattenlösning av silvernitrat.

44. 
Vad gäller för pH i en basisk lösning?

45. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

46. 
Kan nedanstående reaktion ske?

47. 
Stämmer detta påstående?

Lägger man guld i saltsyra så bildas det vätgas.

48. 
Vad stämmer angående en katod?

49. 
Vilken metall fungerar som katod i ett galvaniskt element med aluminium och litium?

50. 
Vilket ämne är oxidationsmedel i nedanstående reaktion?

51. 
Stämmer detta påstående?

Blandar man en vattenlösning av CaCl2 med saltsyra sker en reaktion då det bildas vätgas.

52. 
Vad visar bilden?

53. 
Vilket oxidationstal har kolet i nedanstående förening?

54. 
Vilket samband råder mellan [H3O+ ] och [OH-] i en neutral lösning?

55. 
Vad innebär oxidation?

56. 
Stämmer detta påstående?

Zink är ett starkare reduktionsmedel än järn.

57. 
Vad menas med oxidationsmedel?

58. 
Vilken typ av "totalreaktion" sker i ett galvaniskt element?

59. 
Vilket oxidationstal har svavel i nedanstående förening?

60. 
Vilket ämne är reduktionsmedel i nedanstående reaktion?

61. 
Beräkna koncentrationen av oxoniumjoner [H3O+ ] i en lösning med pH-värdet 2?

62. 
Vad menas med reduktionsmedel?

63. 
Vad innebär reduktion?

64. 
Vilket ämne reduceras i nedanstående reaktion?

65. 
Stämmer detta påstående?

Magnesium reagerar spontant med natriumjoner om en bit magnesiummetall placeras i en vattenlösning av natriumnitrat.

66. 
Vad är EMK för ett galvaniskt element bestående av en litiumelektrod resp. aluminiumelektrod?

67. 
Studera nedanstående bild och fyll i de påståenden som är korrekta.

68. 
Du har ett galvaniskt element bestående av en aluminiumelektrod och en tennelektrod. Vilket/vilka påstående är korrekt?

69. 
Vilken metall fungerar som anod i ett galvaniskt element med koppar och zink?

70. 
Vad är EMK för nedanstående galvaniska element?

71. 
Vilket oxidationstal har koppar i nedanstående förening?

72. 
Vad är ett annat namn på den/de saltlösningar som elektroderna i ett galvaniskt element är doppade i?

73. 
Vad menas med redoxreaktioner?

74. 
Vilken typ av reaktion sker vid anoden?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *