Test: Organiska föreningar (test på hela block 1)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter föreningen?

2. 
Vad heter föreningen?

3. 
Vilken typ av alkohol visar bilden?

4. 
Vad heter föreningen?

5. 
Vilken typ av alkohol visar bilden?

6. 
Vad heter föreningen?

7. 
Vad heter föreningen?

8. 
Vad heter föreningen?

9. 
Vad heter föreningen?

10. 
Vad heter föreningen?

11. 
Vad heter föreningen?

12. 
Vad heter föreningen?

13. 
Vad heter föreningen?

14. 
Vad heter föreningen?

15. 
Vad heter föreningen?

16. 
Vilken typ av alkohol visar bilden?

17. 
Vad heter föreningen?

18. 
Vad heter föreningen?

19. 
Vad heter föreningen?

20. 
Vad heter föreningen?

21. 
Vilken typ av förening är detta?

22. 
Vad heter föreningen?

23. 
Vad heter föreningen?

24. 
Vad heter föreningen?

25. 
Vad heter föreningen?

26. 
Vad heter föreningen?

27. 
Vad heter karboxylsyran och dess anjon?

28. 
Etrar kan bildas i en kondensationsreaktion mellan alkoholer. Vad är namnet på den eter som bildas när två etanolmolekyler reagerar med varandra?

29. 
Etrar kan bildas i en kondensationsreaktion mellan alkoholer. Vad är namnet på den eter som bildas när etanol och propanol reagerar med varandra?

30. 
Vad heter föreningen?

31. 
Vad heter föreningen?

32. 
Vad heter föreningen?

33. 
Vad heter föreningen?

34. 
Vad heter föreningen?

35. 
Vad heter föreningen?

36. 
Vad heter föreningen?

37. 
Vilken typ av isomerer visas på bilden?

38. 
Vilken är ämnesklassen?

39. 
Vilken är ämnesklassen?

40. 
Vilken är ämnesklassen?

41. 
Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?

42. 
Vilken är ämnesklassen?

43. 
Vilken typ av isomerer visas på bilden?

44. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?

45. 
Vad heter föreningen?

46. 
Vad heter föreningen?

47. 
Vad heter föreningen som bildas vid oxidation av nedanstående molekyl?

48. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

49. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?

50. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

51. 
Vad heter föreningen?

52. 
Vad heter föreningen?

53. 
Vilken är ämnesklassen?

54. 
Vad heter föreningen?

55. 
Vad heter föreningen?

56. 
Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?


2-Butanol - Wikipedia

57. 
Vad heter föreningen?

58. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

59. 
Vad heter föreningen?

60. 
Vilken typ av förening innehåller minst en trippelbindning?

61. 
Vad heter föreningen?

62. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

63. 
Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?

64. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

65. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

66. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

67. 
Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?File:1-Butanol skeletal.svg - Wikimedia Commons

68. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?

69. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

70. 
Vilket ämne har högst kokpunkt?

71. 
Vilken huvudtyp av isomeri visar bilden?

72. 
Hur många kirala kolatomer finns det i molekylen?

73. 
Kan följande molekyl förekomma i form av olika enantiomerer?http://sv.wikipedia.org/wiki/Petroleum http://www.naturvetenskap.org/index.php? option=com_content&view=article&id=226&a

74. 
Vilken typ av förening innehåller minst en dubbelbindning?

75. 
Vilken typ av föreningar är mättade kolväten?

76. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?

77. 
Vad heter föreningen som bildas i det första steget vid mild oxidation av nedanstående molekyl?

78. 
Vilket ämne har lägst kokpunkt?

79. 
Vilken typ av isomeri visar bilden?

80. 

81. 
Vad innehåller en monokromator?

82. 
Vid en tunnskiktskromatografi användes en polär stationär fas (polär TLC-platta) och en opolär mobil fas. Ett prov med fyra olika ämnen analyserades och resultatet blev enligt nedanstående bild. Beräkna Rf-värdet för det minst polära ämnet i provet.

83. 

84. 
Vilka av följande delar ingår i en spektrofotometer-apparat?

85. 
Vilken del ingår inte i en spektrofotometer-apparat?

86. 
Vilken av nedanstående föreningar tar sig fram till detektorn snabbast om normal-fas-kromatografi används?

87. 
Hur är formeln för Lambert-Beers lag?

88. 
Vad innebär ”normal-fas-kromatografi” vid HPLC?

89. 
Vad kan man ta reda på med hjälp av spektrofotometri?

90. 
Vad menas med ett blankprov?

91. 

92. 
Vad innebär ”omvänd-fas-kromatografi” vid HPLC?

93. 
Den molära extinktionskoefficienten för ett ämne är 0,84 och kyvettens "längd" är 1 cm. Provet körs i en spektrofotometer och detektorn visar absorbansen 0,55. Vad är koncentrationen av ämnet? Använd dig av Lambert-Beers lag.

94. 
Vid en tunnskiktskromatografi användes en polär stationär fas (polär TLC-platta) och en opolär mobil fas. Ett prov med fyra olika ämnen analyserades och resultatet blev enligt nedanstående bild. Beräkna Rf-värdet för det mest polära ämnet i provet.

95. 
Vad ingår inte i Lambert-Beers lag?

96. 
Vad är syftet med att köra ett blankprov innan de riktiga mätningarna?

97. 

98. 

99. 
Den molära extinktionskoefficienten för ett ämne är 0,67 och kyvettens "längd" är 1 cm. Provet körs i en spektrofotometer och koncentrationen beräknas sedan till 1,2 mol/dm3. Vad var absorbansen av ämnet? Använd dig av Lambert-Beers lag.

100. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *