Test: Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Tre av nedanstående alternativ är partiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?

2. 
Vilken partikel har en positiv laddning?

3. 
Varför är det viktigt med neutroner?

4. 
Vilken partikel ingår inte i en atomkärna?

5. 
Vad av följande saknades i Rutherfords atommodell?

6. 
Vem upptäckte atomkärnan genom ett experiment där alfa-partiklar (heliumkärnor) sköts mot en mycket tunn guldfolie?

7. 
Vilken partikel är oladdad?

8. 
Vad är ett annat namn istället för elektronskal?

9. 
Vad innebär excitation?

10. 
Vem upptäckte elektronskalen genom att bl.a. studera vätets linjespektrum?

11. 
Vad stämmer inte angående valenselektroner?

12. 
Vilka partiklar är alltid samma till antalet i samma atom?

13. 
Vilken partikel har en negativ laddning?

14. 
Vad saknades i Bohrs atommodell?

15. 
Vilken partikel i atomen upptäcktes först?

16. 
Hur många elektroner har en atom som har 18 protoner?

17. 
Varje skal innehåller "underskal" som kallas för?

18. 
Vad menas med valenselektroner?

19. 
Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?