Test: Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vem upptäckte atomkärnan genom ett experiment där alfa-partiklar (heliumkärnor) sköts mot en mycket tunn guldfolie?

2. 
Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?

3. 
Vilken partikel är oladdad?

4. 
Vad stämmer inte angående valenselektroner?

5. 
Vem upptäckte elektronskalen genom att bl.a. studera vätets linjespektrum?

6. 
Vad av följande saknades i Rutherfords atommodell?

7. 
Vad innebär excitation?

8. 
Vad menas med valenselektroner?

9. 
Vilken partikel har en negativ laddning?

10. 
Vad saknades i Bohrs atommodell?

11. 
Vilka partiklar är alltid samma till antalet i samma atom?

12. 
Vilken partikel har en positiv laddning?

13. 
Hur många elektroner har en atom som har 18 protoner?

14. 
Vad är ett annat namn istället för elektronskal?

15. 
Vilken partikel i atomen upptäcktes först?

16. 
Vilken partikel ingår inte i en atomkärna?

17. 
Varje skal innehåller "underskal" som kallas för?

18. 
Varför är det viktigt med neutroner?

19. 
Tre av nedanstående alternativ är partiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?