Test: Oxidation av alkoholer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad händer vid mild oxidation av 2-propanol?

2. 
Vad heter föreningen som bildas vid mild oxidation av 3-heptanol?

3. 
Vad heter föreningen som bildas i det andra steget vid mild oxidation av butanol?

4. 
Mild oxidation av etanol sker i två steg. Vad händer i det andra steget?

5. 
Mild oxidation av etanol sker i två steg. Vad händer i det första steget?

6. 
Vad heter föreningen som bildas i det första steget vid mild oxidation av pentanol?

7. 
Vad heter föreningen som bildas i det första steget vid mild oxidation av nedanstående molekyl?

8. 
Vad heter föreningen som bildas vid mild oxidation av 2-pentanol?

9. 
Vad heter föreningen som bildas i det första steget vid mild oxidation av etanol?

10. 
Vad heter föreningen som bildas vid mild oxidation av etanal?

11. 
Vad heter föreningen som bildas i det första steget vid mild oxidation av butanol?

12. 
Vad heter föreningen som bildas vid oxidation av nedanstående molekyl?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *