Test: Koncentration, substansmängd och volym

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Du har 2,5 dm3 NaCl-lösning. Koncentrationen NaCl är 0,50 mol/dm3. Vad är substansmängden NaCl?

2. 
Vid kemiska beräkningar mäts koncentration ofta i enheten...?

3. 
Du har 500 ml NaCl-lösning. Koncentrationen NaCl är 0,10 mol/dm3. Vad är substansmängden NaCl?

4. 
I en bägare blandar du natriumklorid med vatten. Totalvolymen blir 250 ml. Du suger upp 50 ml med en pipett och slänger bort det. Vilka av nedanstående påståenden stämmer efter att du har gjort detta?

5. 
Hur stor är koncentrationen kaliumklorid i en 2,0 dm3 lösning där substansmängden kaliumklorid är 0,25 mol?

6. 
Hur kan man minska koncentrationen?

7. 
Hur kan man öka koncentrationen?

8. 
Hur stor är koncentrationen kaliumklorid i en 0,5 dm3 lösning där substansmängden kaliumklorid är 0,20 mol?

9. 
Vid kemiska beräkningar mäts volymen ofta i enheten...?

10. 
Hur beräknas koncentrationen?

11. 
Vid kemiska beräkningar mäts substansmängden ofta i enheten...?

12. 
Vad innebär koncentration?