Test: Koncentration, substansmängd och volym

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad innebär koncentration?

2. 
Hur stor är koncentrationen kaliumklorid i en 2,0 dm3 lösning där substansmängden kaliumklorid är 0,25 mol?

3. 
Hur kan man minska koncentrationen?

4. 
Vid kemiska beräkningar mäts koncentration ofta i enheten...?

5. 
Du har 2,5 dm3 NaCl-lösning. Koncentrationen NaCl är 0,50 mol/dm3. Vad är substansmängden NaCl?

6. 
Vid kemiska beräkningar mäts volymen ofta i enheten...?

7. 
Hur beräknas koncentrationen?

8. 
Hur kan man öka koncentrationen?

9. 
Du har 500 ml NaCl-lösning. Koncentrationen NaCl är 0,10 mol/dm3. Vad är substansmängden NaCl?

10. 
Vid kemiska beräkningar mäts substansmängden ofta i enheten...?

11. 
I en bägare blandar du natriumklorid med vatten. Totalvolymen blir 250 ml. Du suger upp 50 ml med en pipett och slänger bort det. Vilka av nedanstående påståenden stämmer efter att du har gjort detta?

12. 
Hur stor är koncentrationen kaliumklorid i en 0,5 dm3 lösning där substansmängden kaliumklorid är 0,20 mol?