Test: Koncentration, substansmängd och volym

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Du har 500 ml NaCl-lösning. Koncentrationen NaCl är 0,10 mol/dm3. Vad är substansmängden NaCl?
2. Hur kan man öka koncentrationen?
3. Vad innebär koncentration?
4. Hur beräknas koncentrationen?
5. Vid kemiska beräkningar mäts volymen ofta i enheten...?
6. Hur stor är koncentrationen kaliumklorid i en 0,5 dm3 lösning där substansmängden kaliumklorid är 0,20 mol?
7. Du har 2,5 dm3 NaCl-lösning. Koncentrationen NaCl är 0,50 mol/dm3. Vad är substansmängden NaCl?
8. Hur kan man minska koncentrationen?
9. Vid kemiska beräkningar mäts substansmängden ofta i enheten...?
10. Hur stor är koncentrationen kaliumklorid i en 2,0 dm3 lösning där substansmängden kaliumklorid är 0,25 mol?
11. I en bägare blandar du natriumklorid med vatten. Totalvolymen blir 250 ml. Du suger upp 50 ml med en pipett och slänger bort det. Vilka av nedanstående påståenden stämmer efter att du har gjort detta?
12. Vid kemiska beräkningar mäts koncentration ofta i enheten...?