Test: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad händer med jämvikten på bilden om vi minskar koncentrationen kvävedioxid?

2. 
Fosgen är en otrevlig gas som har använts som stridsgas. Den kan framställas genom att kolmonoxid får reagera med klorgas: CO(g) + Cl2(g) ⇌ COCl2(g) Vi har en behållare på 10,0 dm3. Vid jämvikt har vi 0,40 mol CO, 0,25 mol Cl2 och 0,70 mol COCl2. Vilket är värdet på jämviktskonstanten?

3. 
Ange jämviktskonstantens enhet för reaktionen på bilden.

4. 
I en behållare med temp. 500 grader finns fyra gaser i lika koncentrationer (0,010 M). Systemets jämviktskonstant (K) är 5,9. Koncentrationskvoten (Q) är 5,9. Är systemet i jämvikt? Om det inte är i jämvikt, vilket håll kommer nettoreaktionen gå åt?

5. 
Vad betyder följande?: Q = K

6. 
Vad betyder följande?: Q > K

7. 
Vad visar koncentrationskvoten (Q)?

8. 
Ange jämviktskonstantens enhet för reaktionen på bilden.

9. 
I en behållare med temp. 500 grader finns fyra gaser i lika koncentrationer (0,010 M). Systemets jämviktskonstant (K) är 5,9. Koncentrationskvoten (Q) är 4,0. Är systemet i jämvikt? Om det inte är i jämvikt, vilket håll kommer nettoreaktionen gå åt?

10. 
Vad betyder följande?: Q < K

11. 
Vilken enhet har jämviktskonstanten i följande jämviktsreaktion;

2NH3 ⇌ N2 + 3H2

12. 
I en behållare med temp. 500 grader finns 0,010 M CO, 0,020 M H2O, 0,050 M CO2 samt 0,030 M H2. Systemets jämviktskonstant, K, är 5,9 och ämnena reagerar med varandra enligt följande; CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g). Vad är koncentrationskvoten, Q?

13. 
I en behållare med temp. 500 grader finns fyra gaser i lika koncentrationer (0,010 M). Systemets jämviktskonstant (K) är 5,9. Koncentrationskvoten (Q) är 6,4. Är systemet i jämvikt? Om det inte är i jämvikt, vilket håll kommer nettoreaktionen gå åt?

14. 
Vad händer med jämvikten på bilden om vi minskar koncentrationen syrgas?

15. 
Vad händer med jämvikten på bilden om vi ökar trycket genom att minska reaktionskärlets volym?

16. 
Fosgen är en otrevlig gas som har använts som stridsgas. Den kan framställas genom att kolmonoxid får reagera med klorgas: CO(g) + Cl2(g) ⇌ COCl2(g) Vi har en behållare på 10,0 dm3. Vid jämvikt har vi 0,28 mol CO, 0,21 mol Cl2 och 0,81 mol COCl2. Vilket är värdet på jämviktskonstanten?