Test: Beräkna massa, koncentration och volym genom att kombinera 2 formler

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Du bereder en natriumkloridlösning genom att du tillsätter 20,0 g NaCl i dest. vatten så att koncentrationen blir 2,0 mol/dm. Vilken volym har lösningen?

2. 
Hur många gram fast natriumhydroxid (NaOH) behöver vägas upp för att kunna bereda en 100 ml NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3?

3. 
Vad blir natriumhydroxidkoncentrationen om du blandar 0,50 g fast natriumhydroxid med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 100 ml?

4. 
Hur många gram fast natriumhydroxid (NaOH) behöver vägas upp för att kunna bereda en 1,0 dm3 NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3?

5. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 0,80 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 800 ml?

6. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 5,0 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 100 cm3?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *