Test: Molförhållanden

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
En kemist löser 0,20 mol fast aluminiumoxid i vatten. Hur stor substansmängd oxidjoner kommer lösningen innehålla?

2. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 20 mol koldioxid?

3. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 2 mol koldioxid?

4. 
En kemist löser 0,20 mol fast natriumoxid i vatten. Hur stor substansmängd natriumjoner kommer lösningen innehålla?

5. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 1 mol koldioxid?

6. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 2 mol koldioxid?

7. 
En kemist löser 0,20 mol fast magnesiumoxid i vatten. Hur stor substansmängd oxidjoner kommer lösningen innehålla?

8. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 4 mol koldioxid?

9. 
En kemist löser 0,50 mol fast natriumklorid i vatten. Hur stor substansmängd kloridjoner kommer lösningen innehålla?

10. 
En kemist löser 0,50 mol torkad kalciumklorid, CaCl2, i vatten. Hur stor substansmängd kloridjoner kommer lösningen innehålla?

11. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 1 mol koldioxid?