Test: Molförhållanden

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
En kemist löser 0,50 mol fast natriumklorid i vatten. Hur stor substansmängd kloridjoner kommer lösningen innehålla?

2. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 2 mol koldioxid?

3. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 20 mol koldioxid?

4. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 1 mol koldioxid?

5. 
En kemist löser 0,20 mol fast natriumoxid i vatten. Hur stor substansmängd natriumjoner kommer lösningen innehålla?

6. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 4 mol koldioxid?

7. 
En kemist löser 0,20 mol fast aluminiumoxid i vatten. Hur stor substansmängd oxidjoner kommer lösningen innehålla?

8. 
Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 2 mol koldioxid?

9. 
En kemist löser 0,20 mol fast magnesiumoxid i vatten. Hur stor substansmängd oxidjoner kommer lösningen innehålla?

10. 
Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 1 mol koldioxid?

11. 
En kemist löser 0,50 mol torkad kalciumklorid, CaCl2, i vatten. Hur stor substansmängd kloridjoner kommer lösningen innehålla?