Test: Separationsmetoder

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Du har en blandning med etanol och vatten. Vad är en lämplig metod för att separera ämnena från varandra?

2. 
Hur kan man gå tillväga för att separera en blandning av sand och koksalt?

3. 
Vad heter separationsmetoden på bilden?

4. 
Kan en homogen blandning (lösning) separeras med destillering?

5. 
Låt oss säga att du genom en serie misstag har råkat blanda vatten i en halvliter bensin. Hur kan du gå tillväga för att separera bensinen från vattnet? Tänk på att vatten är olösligt i bensin!

6. 
Vad heter separationsmetoden på bilden?

7. 
Vad heter separationsmetoden på bilden?

8. 
Vad heter separationsmetoden på bilden?

9. 
Vad heter separationsmetoden på bilden?