Test: Bereda och späda lösningar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Du har 150 cm3 NaOH-lösning med koncentrationen 0,25 mol/dm3 . Denna lösning späder du genom att tillsätta dest. vatten direkt i lösningen tills volymen blir 450 cm3 . Hur stor NaOH-koncentration får den utspädda lösningen?

2. 
Beräkna hur stor massa NaOH du behöver väga upp för att bereda en NaOH-lösning med koncentrationen 2,0 mol/dm3 och totalvolymen 500 ml.

3. 
Du bereder en natriumkloridlösning genom att du tillsätter 20,0 g NaCl i dest. vatten så att koncentrationen blir 2,0 mol/dm. Vilken volym har lösningen?

4. 
Du har en stamlösning av kopparsulfat med koncentrationen 0,80 mol/dm3 . Hur stor volym behöver du ta av stamlösningen om du ska bereda en ny lösning med koncentrationen 0,020 mol/dm3 och totalvolymen 200 ml.

5. 
Hur många gram fast natriumhydroxid (NaOH) behöver vägas upp för att kunna bereda en 100 ml NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3?

6. 
Du har från början 250 ml NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3 . Denna stamlösning av NaOH späder du sedan genom att tillsätta en bestämd mängd dest. vatten direkt i stamlösningen så att koncentrationen blir 0,20 mol/dm3. Vad blir totalvolymen i den utspädda lösningen?

7. 
Du har en stamlösning av kopparsulfat med koncentrationen 2,0 mol/dm3 . Hur stor volym behöver du ta av stamlösningen om du ska bereda en ny lösning med koncentrationen 0,30 mol/dm3 och totalvolymen 800 ml.

8. 
I en bägare blandar du natriumklorid med vatten. Totalvolymen blir 250 ml. Du suger upp 50 ml med en pipett och slänger bort det. Vilka av nedanstående påståenden stämmer efter att du har gjort detta?

9. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 5,0 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 100 cm3?

10. 
Hur många gram fast natriumhydroxid (NaOH) behöver vägas upp för att kunna bereda en 1,0 dm3 NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3?

11. 
Vad blir natriumhydroxidkoncentrationen om du blandar 0,50 g fast natriumhydroxid med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 100 ml?

12. 
Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 0,80 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 800 ml?