Test: Kemiska beräkningar (test på hela block 3)

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Gör om 500 dm3 till ml!
2. Hur många gram fast natriumhydroxid (NaOH) behöver vägas upp för att kunna bereda en 1,0 dm3 NaOH-lösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3?
3. Man har löst 15,0 g natriumklorid i 150 cm3 vatten. Hur stor är masshalten natriumklorid i lösningen? Vattnets densitet är 1 g/cm3.
4. Ange formelmassan för magnesiumoxid.
5. Beräkna substansmängden ättiksyra i 10,0 gram ättiksyra (CH3COOH)
6. Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 0,80 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 800 ml?
7. Vad blir 1,0 dm3 i cm3?
8. Ange formelmassan för kaliumnitrid.
9. En kemist löser 0,20 mol fast natriumoxid i vatten. Hur stor substansmängd natriumjoner kommer lösningen innehålla?
10. Beräkna massan syreatomer i 12,0 g Na2SO4.
11. Vilken enhet mäts molmassa i?
12. Hur beräknas substansmängden?
13. Beräkna massan av den CO2 som bildas när 100,0 g C5H12 reagerar med ett överskott av O2 om utbytet i reaktionen är 85 %. Reaktionsformeln: C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O
14. Vilken enhet mäts substansmängd i?
15. Studera följande reaktion. Hur många mol syrgas behövs för att bilda 4 mol koldioxid?
16. En ölburk med totalvolymen 0,5 dm3 innehåller 0,013 dm3 etanol. Vad är volymhalten etanol i ölburken?
17. Bestäm molmassan för magnesiumklorid
18. Beräkna massan av 0,50 mol ättiksyra (CH3COOH)
19. Ange molekylmassan för etanol (C2H5OH)
20. Studera följande reaktion. Hur många mol etanol (C2H5OH) behövs för att bilda 2 mol koldioxid?
21. Hur många partiklar motsvarar 1 mol?
22. Du ska syntetisera ett läkemedel. Du har räknat ut att du borde få fram 50,0 g av läkemedlet om utbytet i reaktionen är 100 %. Men efter att du är klar med din syntes inser du att du enbart har lyckats framställa 12,0 g av läkemedlet. Vad blev utbytet i reaktionen?
23. Hur stor är koncentrationen kaliumklorid i en 2,0 dm3 lösning där substansmängden kaliumklorid är 0,25 mol?
24. Beräkna massan av den kopparsulfid, Cu2S, som bildas då 25,0 g koppar (Cu) reagerar med ett överskott av svavel (S), om utbytet i reaktionen är 65 %?
25. Vad blir koncentrationen NaCl om du blandar 5,0 g fast NaCl med dest. vatten i en mätkolv så att totalvolymen blir 100 cm3?
26. Vad menas egentligen med substansmängd?
27. En kemist löser 0,50 mol fast natriumklorid i vatten. Hur stor substansmängd kloridjoner kommer lösningen innehålla?
28. Beräkna massan av den CO2 som bildas när 50,0 g C5H12 reagerar med ett överskott av O2 enligt reaktionsformeln: C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O
29. Vad blir 100 ml i dm3?
30. Ange formelmassan för aluminiumoxid.