Test: Beräkningar på kemiska reaktioner

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Du blandar 50,0 g magnesiumklorid med destillerat vatten i en bägare så att totalvolymen blir 500 ml. Vad blir kloridjonkoncentrationen i bägaren?

2. 
Beräkna massan av den kopparsulfid, Cu2S, som bildas då 25,0 g koppar (Cu) reagerar med ett överskott av svavel (S), om utbytet i reaktionen är 65 %?

3. 
Beräkna massan av den kopparsulfid, Cu2S, som bildas då 4,0 g koppar (Cu) reagerar med ett överskott av svavel (S), om utbytet i reaktionen är 80 %?

4. 
Beräkna massan av den CO2 som bildas när 50,0 g C5H12 reagerar med ett överskott av O2 enligt reaktionsformeln: C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O

5. 
Du ska framställa 5,0 g magnesiumoxid genom att förbränna magnesium (syre finns i överskott). Hur stor massa magnesium går åt?

6. 
Beräkna massan av den CO2 som bildas när 100,0 g C5H12 reagerar med ett överskott av O2 om utbytet i reaktionen är 85 %. Reaktionsformeln: C5H12 + 8O2 -> 5CO2 + 6H2O

7. 
Du ska syntetisera ett läkemedel. Du har räknat ut att du borde få fram 50,0 g av läkemedlet om utbytet i reaktionen är 100 %. Men efter att du är klar med din syntes inser du att du enbart har lyckats framställa 12,0 g av läkemedlet. Vad blev utbytet i reaktionen?

8. 
Du ska framställa 10,0 g magnesiumoxid genom att förbränna magnesium (syre finns i överskott). Hur stor massa magnesium går åt?